Výchovný koncert pro žáky – skupina TRAVELLERS

Radmila Vaculíková 26. 6. 2019

Ve středu 26. 6. 2019 se zúčastnili žáci naší školy výchovného koncertu skupiny TRAVELLERS v Klubu Teplo Přerov.

V letošním roce si připomínáme výročí událostí, do kterých rozhodující měrou zasáhlo studentstvo a které významně ovlivnily naše moderní dějiny. Jsou jimi protestní upálení Jana Palacha v lednu 1969 a sametová revoluce v roce 1989, která nás vrátila do svobodné demokratické Evropy. Tyto historické i hodnotové mezníky jsou sdělovány žákům v hodinách dějepisu či občanské nauky.

Vhodným doplňkem teoretického vyučování byl právě tento koncert, v jehož průběhu měli žáci možnost seznámit se s vývojem české populární hudby v období normalizace v tehdejším Československu – od Semaforu přes Olympic, Matadors, Karla Kryla, Vladimíra Mišíka, Petra Nováka až po Synkopy 61. Také byl citován i dobový tisk, který v dnešní demokratické době vystihuje absurditu politických zákazů v kultuře.