Závěrečné výrobky cukrářů

Petra Vránová 6. 6. 2019

Ve dnech 4. a 5. června 2019 proběhly praktické závěrečné zkoušky oboru Cukrář.  Studentky si musí vylosovat výrobek a během dvou pracovních dnů ho zhotovit, včetně normování, vážení a technologického postupu. Dalším úkolem je příprava slavnostního výrobku na vylosované téma. Nakonec ještě studentky připraví specifický výrobek. Vše potom řádně obhájí při výrobě, a to i v anglickém jazyce. Závěrem zkoušky je prezentace výrobků, z nichž některé si můžete prohlédnout v přiložené galerii.

UOV Vránová, Kochová