Exkurze na Petra Clinik

Zdeněk Šišma 18. 10. 2019

Doslova nový svět se nám otevřel při návštěvě pražské Petra Clinik. Dvě hodiny dlouhou prohlídku nám umožnila paní majitelka Mgr. Petra Řehořková a sama nás také provedla.

Viděly jsme nejmodernější lasery, kosmetické kabiny, dozvěděly jsme se důležité informace o firemní kultuře a také o tom, jak ocenit svou vlastní práci.

Na konci si některé studentky přály paní Petru poslouchat každý den. A to je asi nejlepší odměna pro jakéhokoliv školitele.