Slavnostní otevření tělocvičny

Radmila Vaculíková 4. 10. 2019

Dnes nastal dlouho očekávaný okamžik. Po šesti měsících intenzivních prací mohla být slavnostně přestřižena páska v rekonstruované tělocvičně školy.

Stříhání pásky.

Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci zřizovatele školy hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a náměstek hejtmana pro školství Ladislav Hynek, dále byli pozváni primátor města Přerova Ing. Petr Měřínský a náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči, tělovýchovu, sport a volný čas Ing. Petr Vrána. PSS Přerovskou stavební, a. s., která byla realizátorem zakázky, zastupoval místopředseda představenstva Ing. Aleš Frídl.

Ředitel školy Ing. Martin Kovář poděkoval všem přítomným za spolupráci a velmi vstřícný přístup při realizaci rozsáhlé investiční akce.

Nová tělocvična bude sloužit žákům nejen při hodinách tělesné výchovy, ale i ve volném čase, kdy se mohou zúčastnit různých zájmových kroužků.

Foto: Zdeněk Šišma