Jednotné zkušební schéma MZ 2020 – podzimní zkušební období

Radmila Vaculíková 13. 8. 2020