Rozvrhy pro školní rok 2020/2021 – aktualizace 26. 8. 2020

Radmila Vaculíková 26. 8. 2020

Žákům 1. ročníků sdělí rozvrh třídní učitel 1. 9. 2020, s ohledem na odborný výcvik a počty žáků ve skupinách, jsou ještě možné přesuny žáků do jiné třídy, rozvrh může být proto jiný. Výuka začíná dle rozvrhu pro týden sudý – B.

Děkujeme za pochopení a přejeme úspěšný start do nového školního roku :).