Návštěva světoznámého fotografa Jindřicha Štreita na Šířavě

V úterý 1. 2. 2022 navštívil naši školu světoznámý fotograf pan Jindřich Štreit. Svými snímky zdokumentoval běžný den ve škole v rámci odborného výcviku napříč jednotlivými obory.

Jeho fotografie se stanou součástí unikátního kalendáře města Přerova pro rok 2023, jehož tématem jsou lidé a život ve městě.

Školská problematika je panu Štreitovi blízká, jelikož sám působil jako pedagog a ředitel na ZŠ na Rýmařovsku a nyní vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jeho další tvorbu pod názvem Ze tmy ke světlu lze nyní spatřit ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Na pár snímků z focení připravovaného kalendáře se můžete podívat již nyní.

Foto: Ing. Miroslav Khom