Minecraft ve výuce angličtiny

Zdeněk Šišma 18. 7. 2022

V příštím školním roce 2022/23 se můžete těšit na zábavnou formu procvičování angličtiny známou počítačovou hrou Minecraft, na jejíž vývoji se podílí také kolektiv pracovníků SŠGS Šířava. Budete mít příležitost opakovat si anglickou gramatiku a slovíčka ve virtuálním světě Minecraftu, řešit problémy a zapojovat kritické myšlení. Moderní způsob učení se cizímu jazyku je financován z programu Erasmus+ Evropské unie.

In the upcoming school year 2022/23 you might enjoy an entertaining way of practising English as a second language through a well-known computer game Minecraft which is being developed also by a group of SŠGS Šířava employees. You will have an opportunity to revise English grammar and vocabulary in the virtual Minecraft world, solve problems as well as engage your critical thinking. An up-to-date way to learn a foreign language is funded by the Erasmus+ of the European Union.