Obědy do škol

Šířava 30. 6. 2023

Olomoucký kraj vypsal DOTAČNÍ PROGRAM – Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji pro školní rok 2023/2024“.

Cílem programu je podpora zajištění bezplatného školního stravování žákům ze středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Žáka lze podpořit v rámci této výzvy pouze v případě, že jeho zákonný zástupce prohlásí, že je:

  • příjemcem dávek hmotné nouze (doplatek na bydlení)
  • příjemcem dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí)

(musí být splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek)

Pokud máte zájem a splňujete podmínky, můžete si stáhnout a vyplnit “Čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro rok 2023/2024“, které najdete v příloze.

Termín přihlášení je do pátku 25. 8. 2023 včetně.

Do uvedeného data je nutné odeslat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení.

Kontaktní osobou je paní Pavlína Bělohoubková, tel. 581 205 280, 581 207 106, email:  info@sirava.cz