Konec zdravotních průkazů

Zdeněk Šišma 3. 7. 2023

Od 1. 7. 2023 nejsou nutné zdravotní průkazy pro žáky a učitele. Tudíž si je nemusíte u Vašeho praktického lékaře vyřizovat.

Tato novela zákona o ochraně veřejného zdraví nabývá účinnosti dne 01.07.2023 a v paragrafovém znění je dostupná zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=39643

Tato změna, která je účinná od 01.07.2023, tak u fyzických osob ruší povinnost vlastnit zdravotní průkaz, který byl dosud potřebný pro práci ve stravovacích službách, při výrobě a zpracování potravin, při provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry a při dalších činnostech epidemiologicky závažných, které jsou definovány v § 19 zákona o ochraně veřejného zdraví.
Zdravotní průkazy se bez náhrady ruší a od 01.07.2023 je poskytovatelé zdravotních služeb přestanou vydávat.