Výuka trochu jinak Entree Olomouc

Marie Fabigová 24. 11. 2023

V pondělí 21. listopadu 2023 se uskutečnila exkurze studentů hotelnictví do hotelu Theatre a restaurace Entree Olomouc. Cílem exkurze bylo seznámit studenty s provozem a zázemím moderního hotelu a restaurace, která nabízí zážitkovou gastronomii a kvalitní služby. 

Studenti byli přivítáni ředitelkou hotelu, která jim představila historii, filozofii a koncept hotelu a restaurace. Dozvěděli se, jaká je vize restaurace, jaké jsou její cíle a hodnoty, jaké jsou její konkurenční výhody a jak se snaží uspokojit potřeby a přání zákazníků. Manažerka také vysvětlila, jaká jsou kritéria pro výběr a školení personálu, jak se řídí kvalita a hygiena, jak se vytváří a aktualizuje jídelní lístek a jak se hodnotí spokojenost zákazníků.

Poté studenti dostali možnost prohlédnout si kuchyň, sklad, bar a jídelnu restaurace. Po prohlídce kuchyně a skladu se studenti setkali se známým šéfkuchařem Přemkem Forejtem, měli příležitost vidět, jak probíhá příprava a servírování jídel a nápojů, jak se používají moderní technologie a zařízení a jak se spolupracuje s ostatními odděleními hotelu. Studenti také mohli ochutnat některé z pokrmů, které restaurace nabízí, a ocenit jejich kvalitu a prezentaci.

Velké poděkování patří všem zaměstnancům hotelu a restaurace za péči a zájem. Pro studenty to byla velmi zajímavá a poučná zkušenost, která rozšířila jejich znalosti a dovednosti v oblasti gastronomie a hotelnictví.