Archiv článků do roku 2010


Články jsou převzaty ze starých webových stránek školy. Z tohoto důvodu není většina odkazů uvnitř článků funkčních. I tak články dobře dokumentují dění na naší škole.

Průvodce přijímacím řízením v roce 2009 (aktualizace)

Zde naleznete informace vydané Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje (soubor ve formátu PDF).

Další informace (zejména okolo zápisových lístků) naleznete na stránkách krajského úřadu.

Pro zájemce o nástavbové studium byl vytvořen tento soubor, snažící se shrnout nejdůležitější informace.

Tyto informace jsou přístupné i ze sekce Přijímací řízení