Archiv článků do roku 2010


Články jsou převzaty ze starých webových stránek školy. Z tohoto důvodu není většina odkazů uvnitř článků funkčních. I tak články dobře dokumentují dění na naší škole.

Aktuální informace - žádné volné místo pro šk. rok 2009/2010

Aktuálně nabízíme volná místa v těchto oborech:

Kuchař-číšník - 0
Cukrář - 0
Prodavač - 0
Podnikání - denní nástavbové studium - 0
Podnikání - dálkové nástavbové studium - 0

Stav ke 27.8.2009