Archiv článků do roku 2010


Články jsou převzaty ze starých webových stránek školy. Z tohoto důvodu není většina odkazů uvnitř článků funkčních. I tak články dobře dokumentují dění na naší škole.

Projekt ESF

Pro zkvalitnění znalostí a dovedností nejen svých učitelů, ale i učitelů z okolních regionů připravila naše škola v rámci ESF projekt:

„SPECIALIZACE pro učitele odborného výcviku a odborných předmětů v GASTROnomických oborech“

jehož spuštění je plánováno od 1.11.2006

Impulsem pro myšlenku realizovat tento projekt je skutečnost, že výuka v gastronomických oborech kuchař, číšník, cukrář nestačí pokrývat permanentní změny ve vývoji gastronomie - rozvoj techniky, rozšiřující se trh se surovinami, zavádění nových systémů v oblasti hygieny, změny v platné legislativě, nové trendy ve výživě i úpravách pokrmů a výrobků.

To vše nás nutí, chceme-li v těchto oborech uspět neustále se vzdělávat tak, aby se neznalost či nízké povědomí o této problematice nestaly překážkou při kvalitní výuce studentů a aby se zvyšovalo všeobecné povědomí a přehled učitelů odborných předmětů o shora uvedené problematice, ale i dalších aktivitách spojených s vývojem gastronomie.

Věříme, že i Vy kolegyně a kolegové přivítáte tuto možnost dalšího vzdělávání ve Vašem oboru. Proto si Vás dovolujeme oslovit a níže seznámit s obsahem tohoto připravovaného projektu.

• Projekt je určen učitelům odborného výcviku a učitelům odborných předmětů škol s gastronomickým zaměřením.

• Cílem projektu je vybudovat fungující komplex nových vzdělávacích modulů pro učitele odborného výcviku a učitelů odborných předmětů gastronomických oborů kuchař, číšník, cukrář se specializačním vzdělávacím programem prohlubujícím především odborné dovednosti a teoretické znalosti.

• Tyto kurzy budou plně hrazeny z fondů EU, nebude vyžadována žádná finanční spoluúčast z Vaší strany, náklady vzniknou pouze na dopravu, popř. ubytování

• Projekt nabídne celkem 3 vzdělávací moduly obsahující různé druhy kurzů:

A) Specializace pro obory Kuchař

1. Systém kritických bodů a správná výrobní praxe

2. Soutěžní gastronomie

3. Ryby a dary moře

4. Studená kuchyně

5. Carving

6. Steaky a grilování

7. Multimedia a jejich využití v odborné výuce

B) Specializace pro obory Číšník

1. Nové trendy ve stolničení

2. Soutěžní gastronomie pro číšníky

3. Sommelierský kurz

4. Barmanský kurz

5. Dokončování pokrmů u stolu hosta I

6. Dokončování pokrmů u stolu hosta II

7. Dokončování pokrmů u stolu hosta III

8. Multimedia a jejich využití v odborné výuce

C) Specializace pro obory Cukrář

1. Nové trendy a convenience v cukrářství

2. Moderní restaurační dezerty

3. Modelování a karamel

4. Multimedia a jejich využití v odborné výuce

• Je možné absolvovat celé moduly nebo jenom některé kurzy (třeba i jeden)

• Učitelé absolvují tyto specializační kurzy pod vedením renomovaných odborných lektorů

a školitelů, kteří patří ve svém oboru ke špičce.

• Kurzy v modulech budou probíhat v prvním roce trvání projektu (listopad 2006 – červen 2007)

Všechny další informace (termíny, způsob přihlášení apod.) budou zveřejněny na samostatných stránkách projektu.