Archiv článků do roku 2010


Články jsou převzaty ze starých webových stránek školy. Z tohoto důvodu není většina odkazů uvnitř článků funkčních. I tak články dobře dokumentují dění na naší škole.

ESF kurzy: Barman, Sommelier

V době jarních prázdnin se někteří studenti naší školy účastnili dvou současně probíhajících kurzů na SOP restaurace Bečva.

Kurz Barman

Byl pětidenní, probíhal v salonku restaurace Bečva, kde se naši studenti pod vedením lektora pana Jaroslava Labounka krok za krokem seznamovali s historií vzniku míchaných nápojů, baru, zařízením barového pultu, barovým inventářem, používanými surovinami při přípravě, technikou práce se šejkrem nejen klasickým, ale i bostonským, míchací sklenicí a v současné době velmi oblíbeným způsobem přípravy drinků – přímo ve sklenici hosta.

Každý měl možnost si vyzkoušet přípravu několika desítek různých krátkých i dlouhých nápojů.

Závěrem se všichni podrobili zkoušce nejen písemné, ale i praktické, neboť každý si losoval jeden z řady v průběhu týdne připravovaných drinků.

A nejúspěšnější kurzisté si již dnes doma prohlížejí své certifikáty a s úsměvem vzpomínají na informativně nosný a organizačně velmi dobře zpracovaný kurz.

Děkujeme paní Hlaviznové i panu Labounkovi a někdy příště opět na viděnou.

Kurz Sommelier

Trval pouze tři dny, ale stál za to, řekli účastníci kurzu.

Lektorkou kurzu byla Mgr. Alena Blažková a hostem sommelier Marian Jemelík.

První dva dny strávené ve škole se formou interaktivní výuky studenti seznámili se vznikem pojmu sommelier, historickým vývojem, pracovní náplní, vedením skladů s vínem a ostatními nápoji, sommelierským inventářem, druhy sklenic, výrobou korků, druhy a tvary lahví používaných celosvětově k plnění vín, technikou servisu, dekatováním, shlédli ukázku sabrage, kombinatorikou pokrmů a nápojů, výrobou i servisem doutníků.

Teorie byla vhodně prostřídána praktickými ukázkami servisu vína přírodního, šumivého, dekatování vína se sedimentem a zůstal čas i na dotazy.

Studenti měli možnost si vyzkoušet různé techniky servisu vín.

Třetí den se účastníci kurzu sešli na SOP restaurace Bečva, aby ukončili kurz sommelier u slavnostně prostřeného stolu připraveného pro servis tříchodového menu doplněného splendidními víny, které navrhl čestný host kurzu, sommelier společnosti víno Hruška s.r.o. pan Marian Jemelík.

Kurz byl ukončen odborným testem a za své vědomosti si účastníci odnášeli osvědčení o absolvování kurzu, menu jako vzpomínku a malý dárek.

Zde je několik fotek: