Informace pro spotřebitele


Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informujeme, že host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Informace k elektronické evidenci tržeb

S ohledem na § 25 Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb., sdělujeme zákazníkům naší restaurace, že dle § 12 odst. 1, písm. c) citovaného zákona jsou tržby příspěvkové organizace vyloučeny z evidence tržeb.