Další vzdělávání


Cambridge PARK Partner School

certifikat-cambridge-2014Naše škola je partnerskou školou Cambridge P.A.R.K., což nás opravňuje uskutečňovat mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English Language Assessment všech úrovní, zdarma pořádat testování nanečisto, poskytovat studijní materiály zdarma a také nižší cenu zkoušek pro studenty školy.

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejuznávanější a nejprestižnější jazykové kvalifikace, které uznává více jak 15 000 univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě. Prohlédněte si seznam subjektů v ČR, které uznávají certifikáty Cambridge English.

Profesní kvalifikace

Naše škola je autorizovanou osobou v Národní soustavě kvalifikací (NSK), což nás opravňuje k pořádání zkoušek profesní kvalifikace a také úplné profesní kvalifikace v následujících oborech:

Kuchař (65-99-H/01)

Číšník, servírka (65-99-H/02)

Kuchař – číšník (65-51-H/01)

Specialista maloobchodu (66-51-H/01)

Doklad o úspěšném vykonání zkoušky z profesní kvalifikace evidované v NSK prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace, a jako takový je zaměstnavateli uznáván. Avšak tento doklad není totéž jako výuční list. Je-li pro výkon nějakého povolání kvalifikačním předpokladem výuční list v daném oboru, nelze ho tímto dokladem nahradit.

Nicméně získání určité kombinace profesních kvalifikací opravňuje k připuštění k závěrečné zkoušce vedoucí k výučnímu listu.

Informace k průběhu profesní zkoušky

  • Zkouška je určena lidem, kteří danou problematiku ovládají a mohou jít přímo ke zkoušce, aniž by museli navštěvovat nějaký kurz, bez ohledu na to, kde a jakým způsobem dané vědomosti a znalosti získali.
  • Profesní zkoušku lze složit z jakékoliv profesní kvalifikace, kterou si vyberete.
  • Ke zkoušce je nutné odeslat poštou vyplněnou a podepsanou přihlášku nebo naskenovanou v elektronické podobě.
  • Doklady potřebné ke zkoušce: platný občanský průkaz, platný zdravotní průkaz.
  • Před realizací zkoušky bude uchazeč seznámen s provozním řádem a pracovištěm a s požadavky BOZP, hygieny a požární ochrany.
  • Zkouška trvá 5 – 7 hodin bez času na přípravu a přestávku (hodinou se rozumí 60 minut).
  • Podrobné informace (termín konzultace a zkoušky) včetně požadavků ke zkoušce obdrží uchazeč(ka) po odeslání přihlášky.

Bližší informace o profesních kvalifikacích získáte u Mgr. Zdeňka Šišmy (tel. 581 702 553, e-mail: sisma@sirava.cz).