Elektronická schránka důvěry


Na tomto místě máte možnost svěřit se s problémem, který Vás trápí a souvisí se školou nebo praktickým výcvikem.

Jestliže máte osobní problémy, obraťte se na našeho školního psychologa.

Vaše sdělení je anonymní a výchovnému poradci, kterého si vyberete, se nezobrazí od koho byla zpráva zaslána. Nezobrazí se ani Vaše e-mailová adresa, a proto pokud očekáváte odpověď, uveďte ji do pole E-mailová adresa odesílatele.