Pedagogický sbor


Učitelé teoretického vyučování

Mgr. Jindřich Bednář

tel.: 581 200 473
e-mail: bednar@sirava.cz
třídnictví: K2.P


Mgr. Alena Blažková

tel.: 581 205 280
e-mail: blazkova@sirava.cz


Mgr. Hana Boudová

předsedkyně předmětové komise cizí jazyky
tel.: 581 205 280
e-mail: boudova@sirava.cz
třídnictví: D1.A


Mgr. Jana Černá

tel.: 581 205 280
e-mail: cerna@sirava.cz
třídnictví: C3.U


Ing. Monika Dolejšová

tel.: 581 205 280
e-mail: dolejsova@sirava.cz


Mgr. Ludmila Dosoudilová

předsedkyně předmětové komise obchodní
tel.: 581 205 280
e-mail: dosoudilova@sirava.cz


Mgr. Zuzana Dudová

tel.: 581 205 280
e-mail: dudova@sirava.cz
třídnictví: V2.


Mgr. Marie Fabigová

tel.: 581 200 473
e-mail: fabigova@sirava.cz
třídnictví: H3.T


Mgr. Vladislava Glozigová

tel.: 581 205 280
e-mail: glozigova@sirava.cz


Mgr. Jitka Hromadová

tel.: 581 205 280
e-mail: hromadova@sirava.cz
třídnictví: K1.A


Ing. Irena Hrudíková

tel.: 581 205 280
e-mail: hrudikova@sirava.cz


Mgr. Hana Hřídelová

tel.: 581 205 280
e-mail: hridelova@sirava.cz
třídnictví: V3., K3.P


Mgr. Tereza Hudečková

tel.: 581 205 280
e-mail: hudeckova@sirava.cz
třídnictví: D1.B


Mgr. Gabriela Jarešová

předsedkyně předmětové komise přírodovědná
tel.: 581 205 280
e-mail: jaresova@sirava.cz
třídnictví: C2.U


Mgr. Věra Kouřilová

tel.: 581 205 280
e-mail: kourilova@sirava.cz


Ing. Martin Kovář

ředitel školy
tel.: 581 210 750
e-mail: kovar@sirava.cz


Mgr. Vít Kožuch

výchovný poradce
tel.: 581 205 280
e-mail: kozuch@sirava.cz
třídnictví: V1.


MgA. Eliška Linkovová

tel.: 581 205 280
e-mail: linkovova@sirava.cz
třídnictví: H1.B


Mgr. Jessica Jayne Maertin

tel.: 581 205 280
e-mail: maertin@sirava.cz


Mgr. Veronika Matějíčková

tel.: 581 205 280
e-mail: matejickova@sirava.cz
třídnictví: V4.


Ing. Lenka Menšíková

tel.: 581 205 280
e-mail: mensikova@sirava.cz


Mgr. Jana Morongová

tel.: 581 200 473
e-mail: morongova@sirava.cz
třídnictví: C1.U, H2.T


PaedDr. Marcela Parobková

předsedkyně předmětové komise humanitní
tel.: 581 205 280
e-mail: parobkova@sirava.cz
třídnictví: H4.T


Mgr. Julie Pecháčková

tel.: 581 205 280
e-mail: pechackova@sirava.cz


Ing. Jana Polová

výchovný poradce
tel.: 581 205 280
e-mail: polova@sirava.cz
třídnictví: D2.A


Mgr. Pavlína Provázková

tel.: 581 205 280
e-mail: provazkova@sirava.cz
třídnictví: H2.A


Ing. Zuzana Růžičková

tel.: 581 205 280
e-mail: ruzickova@sirava.cz


Mgr. Kristýna Slouková

tel.: 581 205 280
e-mail: sloukova@sirava.cz
třídnictví: K1.P


Mgr. Marta Střípková

tel.: 581 205 280
e-mail: stripkova@sirava.cz
třídnictví: H3.B, D2.B, D3.B


Mgr. Tamara Šenkyříková

tel.: 581 205 280
e-mail: senkyrikova@sirava.cz
třídnictví: H1.A


Mgr. Zdeněk Šišma

zástupce ředitele pro odborný výcvik
tel.: 581 702 553
e-mail: sisma@sirava.cz


Mgr. Martina Trojková

předsedkyně předmětové komise tělovýchovná, školní metodik prevence
tel.: 581 205 280
e-mail: trojkova@sirava.cz


Ing. Radmila Vaculíková

zástupce ředitele pro teoretické vyučování
tel.: 581 702 553
e-mail: vaculikova@sirava.cz


Mgr. Gabriela Vybíralová

tel.: 581 200 471
e-mail: vybiralova@sirava.cz
třídnictví: H2.B


Mgr. Dagmar Vykoukalová

tel.: 581 205 280
e-mail: vykoukalova@sirava.cz
třídnictví: H3.A


Učitelé odborného výcviku

Marie Bednaříková

tel.: 581 215 108
e-mail: bednarikova@sirava.cz


Mgr. Radka Dorazilová

tel.: 581 205 280
e-mail: dorazilova@sirava.cz


Milena Galnorová

tel.: 581 207 013
e-mail: galnorova@sirava.cz


Jitka Gerhardová

tel.: 581 200 471
e-mail: gerhardova@sirava.cz


Andrea Hanáková

tel.: 581 200 472
e-mail: hanakova@sirava.cz


Jitka Kochová

tel.: 581 200 508
e-mail: kochova@sirava.cz


Helena Krištofová

tel.: 581 215 108
e-mail: kristofova@sirava.cz


Monika Kunderová

tel.: 581 277 578
e-mail: kunderova@sirava.cz


Mgr. Iveta Kvapilová

tel.: 582 366 248
e-mail: kvapilova@sirava.cz


Eva Ludmilová

tel.: 581 205 280
e-mail: ludmilova@sirava.cz


Bc. Věra Nováková

tel.: 581 701 091
e-mail: novakova@sirava.cz


Jitka Novotná

tel.: 581 200 471
e-mail: novotna@sirava.cz


Petra Olivíková

tel.: 581 207 013
e-mail: olivikova@sirava.cz


Bc. Ilona Svobodová

tel.: 581 205 280
e-mail: svobodova@sirava.cz


Miroslav Štůrala

tel.: 581 215 108
e-mail: sturala@sirava.cz


Hana Tallová

tel.: 581 215 108
e-mail: tallova@sirava.cz


Iveta Tomečková

tel.: 581 277 578
e-mail: tomeckova@sirava.cz


Michaela Vanderková

tel.: 581 200 508
e-mail: vanderkova@sirava.cz


Ludmila Vincourová

tel.: 581 205 280
e-mail: vincourova@sirava.cz


Hana Vodičková

tel.: 581 215 108
e-mail: vodickova@sirava.cz


Bc. Petra Vránová

předsedkyně předmětové komise gastro oborů
tel.: 581 200 508
e-mail: vranovap@sirava.cz


Asistenti pedagoga

Mgr. Radka Dorazilová

tel.: 581 205 280
e-mail: dorazilova@sirava.cz


Michaela Chodilová

tel.: 581 205 280
e-mail: chodilova@sirava.cz


Simona Mrázková

tel.: 581 205 280
e-mail: mrazkova@sirava.cz