Pedagogický sbor


Milena Galnorová


Telefon: 581 207 013
E-mail: galnorova@sirava.cz
Umístění: Kadeřnictví 2
Aprobace: kadeřník
Konzultace:
pondělí 23.9., 21.10., 18.11.,16.12., 13.1., 10.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6. - 12:30 - 13:30 h