Pedagogický sbor


Marie Bednaříková


Telefon: 581 215 108
E-mail: bednarikova@sirava.cz
Umístění: Restaurace Bečva
Aprobace: kuchař
Konzultace:
První úterý v měsíci od 13 :30 - 14:30 h - SOP Restaurace Bečva