Školní psycholog


Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.

Učebna 111 – každá středa 14:00 – 17:00 hodin
tel.: 774 812 218
e-mail: prasilova@sirava.cz