Ubytování pro studenty


Studenti naší školy mají možnost se ubytovat v následujících zařízeních:

Domov mládeže při Střední škole technické v Přerově, Kouřílkova 8
ulice Bří Hovůrkových 17, Přerov
telefon 581 201 276 nebo 602 585 860 – pí Rudolfová

Domov mládeže při Střední zemědělské škole v Přerově, Osmek 47
telefon 581 735 054 – pí Zrnková