CUKRÁŘ


Mlsáte rádi? Pojďte to dělat odborně s námi. Obor cukrář je pro Vás pravé ořechové. Kdo dřív přijde, ten dřív peče.

Cukrář

Kód oboru:
29-54-H/01

Název školního vzdělávacího programu:
Cukrář

Délka studia:
3 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška

Podmínky přijetí:
Bez přijímacích zkoušek
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1 třída (30 žáků)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti a dokážeš:

  • vyrábět cukrářské výrobky a zjišťovat jejich odbyt,
  • vybrat vhodné suroviny na daný výrobek,
  • dodržovat technologický postup a hygienické požadavky na výrobu,
  • v souladu zajištění bezpečnosti surovin vyrábět a skladovat cukrářské výrobky,
  • zvýšit svou manuální zručnost při výrobě cukrářských výrobků,
  • uplatnit estetické hledisko cukrářských výrobků při dohotovení,
  • obsluhovat a udržovat zařízení v cukrářské výrobě.
Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 1,5 1,5 5
Cizí jazyk CJ1 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Chemie CHE 1 1
Biologie BIO 1 1
Fyzika FYZ 1 1
Matematika MAT 2 1 1 4
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomické vzdělávání EKO 1 1 1 3
Technologie TCH 3 2,5 2,5 8
Suroviny SUR 2 2 2 6
Stroje a zařízení STZ 1 1 2
Odborné kreslení OKR 1 1
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem 34 31,5 31,5 97

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku v cukrářské výrobně přímo ve škole na Šířavě. Mimo to budeš mít příležitost pracovat v cukrářských výrobnách u smluvních partnerů v Přerově a okolí.

Rozložení odborného výcviku je jednoduché – týden škola a týden praxe. Odborný výcvik trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve 2. a 3. ročníku.

Odborný výcvik bude navíc doplněn odbornými kurzy, jako např. Drátkování, Čokoláda a pralinky, Modelované postavičky, Karamel.

Uplatníš se jako cukrář/cukrářka v cukrářských výrobnách, cukrárnách, restauracích, ale i výrobních podnicích zaměřených na sladkosti.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si vzdělání o maturitu.