KOSMETICKÉ SLUŽBY


Je rtěnka první věcí, kterou ráno vezmeš do ruky? Všimneš si, když na ulici potkáš špatně nalíčenou ženu? Pak je pro tebe obor KOSMETIČKA ideální volba!

Kosmetička

Kód oboru:
69-41-L/01

Název školního vzdělávacího programu:
Kosmetické služby

Délka studia:
4 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s maturitou

Zakončení studia:
Maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1/2 třídy (15 studentek)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti v oblastech kosmetiky a dokážeš:

  • zvolit vhodný postupu kosmetického ošetření v souladu s ohledem na aktuální typ a stav pleti klientky,
  • kvalifikovaně provádět samostatné kosmetické úkony, ošetření pleti, manikúru a pedikúru,
  • provádět denní, večerní a slavnostní líčení,
  • obsluhovat standardní přístroje v kosmetickém salónu,
  • rozpoznat onemocnění kůže a nehtů a dle potřeby doporučit návštěvu lékaře,
  • rozpoznat drobné vady kůže a doporučit možnosti jejich zmírnění či odstranění,
  • provádět poradenskou službu

Zároveň projdeš důkladnou přípravou u všeobecných vzdělávacích předmětů, abys získala znalosti potřebné k maturitě.

Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Druhý cizí jazyk CJZ 2 2 2 1 7
Občanská nauka OBN  2 1 3
Dějepis DEJ 2 2
Chemie CHE 2 1 1 4
Fyzika FYZ 1 1
Biologie BIO 1 1
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komun.tech IKT 2 2 4
Ekonomika EKO 1 2 3
Kosmetika KOS 2 2 2 3 9
Materiály MTR 1 2 3
Zdravověda ZDR 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova VYV 2 1 3
Psychologie PSY 1 1 2
Konverzace v CJ 2 2
Korespondence KOR 1 1
Odborný výcvik ODV 6 14 14 10,5 44,5
Celkem 35 35 34 33,5 137,5
Nepovinné vyučovací předměty
Seminář z matematiky SMA 2 2
Seminář z cizího jazyka (pro pokročilé) SAJ 2 2
Souvislá praxe v 2. ročníku 2 týdny, ve 3. ročníku 2 týdny.

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku v kosmetickém salónu přímo ve škole na Šířavě. V 1. prvním ročníku budeš mít odborný výcvik jeden den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku 4 dny za dva týdny a v maturitním ročníku 3 dny za dva týdny.

A co všechno se naučíš? Obor je zaměřen na přípravu k poskytování kompletních kosmetických služeb. Kosmetické služby zahrnují péči o celé tělo – diagnostika pleti, masáže různých částí těla, aplikace pleťových masek, epilace, líčení denní, večerní, slavnostní, fantazijní, manikúra a pedikúra.

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím kurzů na témata jako např. Semipermanentní řasy, Gelové nehty, Trvalá na řasy.

Uplatníš se v povoláních kosmetička, manikérka, pedikérka. Ale nemusíš být zaměstnancem, budeš připravená samostatné podnikání a otevření vlastního kosmetického salonu.

Po získání maturitního vysvědčení můžeš pokračovat na vysokých školách, které nabízejí obory zaměřené na výrobu kosmetiky, ale samozřejmě i na všech ostatních vysokých nebo vyšších odborných školách.