KUCHAŘ-ČÍŠNÍK


Umíš vzít pořádně za vařečku, michelinská hvězda, Jamie Oliver a Pohlreich pro tebe nejsou velkou neznámou a navíc se nebojíš komunikovat s lidmi, zkus dva v jednom – Kuchař-číšník!

Kuchař-číšník

Kód oboru:
65-51-H/01

Název školního vzdělávacího programu:
Kuchař-číšník

Délka studia:
3 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška

Podmínky přijetí:
Bez přijímacích zkoušek
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
třída (25 žáků)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti v kuchyni i obsluze hostů a dokážeš:

 • posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty, vhodnosti pro technologické zpracování,
  opracovat potraviny, technologicky je zpracovat, dělit a porcovat jatečních zvířata, ryby, zvěřinu, drůbež,
 • připravit běžné, technologicky náročné i moderní pokrmy studené i teplé kuchyně, studené i teplé moučníky, nápoje,
 • v souladu s vývojovými trendy esteticky upravit pokrm, nápoj v rámci expedice/servisu,
 • připravit minutkové pokrmy a saláty,
 • používat různé způsoby uchování pokrmů a nápojů,
 • aplikovat zásady výživy všech věkových skupin včetně dietního stravování,
 • připravit pracoviště na provoz, servis pokrmů a nápojů,
 • používat inventář, obsluhovat technická zařízení v obsluze,
 • využít znalosti základů techniky obsluhy i činností s ní související,
 • sestavovat nabídkové lístky, jídelní a nápojové lístky včetně menu k různým příležitostem,
 • sestavovat kalkulace a stanovovat ceny.
Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Chemie CHE 1 1
Biologie BIO 1 1
Fyzika FYZ 1 1
Matematika MAT 2 1 1 4
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika EKO 1 1 1 3
Technologie TCH 2 1,5 1,5 5
Speciální technologie SPT 0,5 0,5 1 2
Potraviny a výživa PAV 1 1,5 1,5 4
Technika obsluhy a služeb TOS 2 1,5 1,5 5
Speciální obsluha SPO 0,5 0,5 1 2
Psychologie PSY 1
Korespondence KOR 1 1
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 34,5 32,5 100

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku ve školní restauraci Bečva.

Rozložení odborného výcviku je jednoduché – týden škola a týden praxe. Odborný výcvik trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve 2. a 3. ročníku.

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím odborných kurzů, jako např. barmanský kurz, koktejlový kurz, flairový kurz, kurz studené kuchyně, baristický kurz, sommelierský kurz, carvingový kurz, kurz teatender.

Uplatníš se jako kuchař/kuchařka anebo číšník/servírka ve všech typech restaurací, ale i v mnoha jiných podnicích podnikajících v gastronomii.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si vzdělání o maturitu.