KUCHAŘ – se zaměřením na zážitkovou gastronomii


Hlad je nejlepší kuchař? Nene, nejlepší kuchaři se přece učí u nás, na Šířavě! Tak neváhej a přijď rozšířit naše řady!

Kuchař

Kód oboru:
65-51-H/01

Název školního vzdělávacího programu:
Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii

Délka studia:
3 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška

Podmínky přijetí:
Bez přijímacích zkoušek
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
skupina (10 žáků)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro práci v kuchyni a dokážeš:

 • posoudit potraviny z hlediska kvality, dietetické hodnoty, vhodnosti pro technologické zpracování,
  opracovat potraviny, technologicky je zpracovat, dělit a porcovat jatečních zvířata, ryby, zvěřinu, drůbež,
 • připravit běžné, technologicky náročné i moderní pokrmy studené i teplé kuchyně, studené i teplé moučníky, nápoje,
 • v souladu s vývojovými trendy esteticky upravit pokrm, nápoj v rámci expedice/servisu,
 • připravit minutkové pokrmy a saláty,
 • se orientovat v oblasti nových surovin, technologií a připravit pokrmy zážitkové gastronomie,
 • používat různé způsoby uchování pokrmů a nápojů,
 • aplikovat zásady výživy všech věkových skupin včetně dietního stravování,
 • sestavovat nabídkové lístky, jídelní a nápojové lístky včetně menu k různým příležitostem,
 • sestavovat kalkulace a stanovovat ceny.
Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Fyzika FYZ 1 1
Chemie CHE 1 1
Biologie BIO 1 1
Matematika MAT 2 1 1 4
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika EKO 1 1 1 3
Technologie TCH 2 1,5 1,5 5
Speciální technologie SPT 0,5 1 2,5 4
Potraviny a výživa PAV 1 1,5 1,5 4
Technika obsluhy a služeb TOS 2 1,5 1,5 5
Psychologie PSY 1 1
Korespondence KOR 1 1
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem 32,5 34,5 33 100

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku ve školní restauraci Bečva.

Rozložení odborného výcviku je jednoduché – týden škola a týden praxe. Odborný výcvik trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve 2. a 3. ročníku.

Odborný výcvik bude navíc doplněn odbornými kurzy, jako např. kurz studené kuchyně, carvingový kurz.

Uplatníš se jako kuchař/kuchařka ve všech typech restaurací, ale i v mnoha jiných podnicích podnikajících v gastronomii.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si vzdělání o maturitu.