PRODAVAČ


Pohybuješ se rád mezi lidmi? Baví tě šopování? Co tak chodit do obchodů peníze nejen utrácet, ale raději vydělávat? Potom je učební obor Prodavač tvoje trefa do černého!

Prodavač

Kód oboru:
66-51-H/01

Název školního vzdělávacího programu:
Prodavač

Délka studia:
3 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s výučním listem

Zakončení studia:
Závěrečná zkouška

Podmínky přijetí:
Bez přijímacích zkoušek
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1/2 třídy (15 žáků)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti spojené s prodejem zboží a dokážeš:

 • připravit zboží k prodeji,
 • se orientovat v prodávaném sortimentu, značení zboží, používat odbornou terminologii,
 • poradit, předvést výrobek, zabalit zboží odpovídajícím obalovým materiálem v běžné i dárkové formě,
 • provádět obsluhu zákazníků s ohledem na specifika jednotlivých forem prodeje,
 • sledovat a vyhodnocovat spotřebitelskou poptávku,
 • řešit různé situace při reklamaci zboží,
 • zvládat komunikaci se zákazníky, obchodními partnery a spolupracovníky,
 • obsluhovat stroje a zařízení prodejny určené k označování, dělení, vážení, měření a zkoušení zboží,
 • ovládat práce na kontrolních pokladnách a pokladních systémech, včetně realizace plateb hotovostní i bezhotovostní formou,
 • uplatňovat správné zásady při odběru a přejímce zboží, vést příslušné doklady,
 • využívat všech mechanizačních prostředků pro manipulaci se zbožím,
 • skladovat a ošetřovat zboží při uplatňování zásad správného skladování,
 • aranžovat zboží a realizovat drobné propagační akce.
Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk AJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Chemie CHE 1 1
Biologie BIO 1 1
Fyzika FYZ 1 1
Matematika MAT 2 1 1 4
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie IKT 1 1 1 3
Ekonomika EKO 1 1 1 3
Obchodní provoz OBP 1 1 1 3
Zbožíznalství ZBO 2 3 3 8
Účetnictví UCE 2 2
Propagace PRO 1,5 1,5
Korespondence KOR 1 1,5 1 3,5
Psychologie PSY 1 1
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33 33 99

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelky odborného výcviku v hypermarketu v Přerově.

Rozložení odborného výcviku je jednoduché – týden škola a týden praxe. Odborný výcvik trvá 6 hodin denně v 1. ročníku a 7 hodin denně ve 2. a 3. ročníku.

Uplatníš se ve všech profesích spojených s prodejem zboží.

Po získání výučního listu můžeš pokračovat u nás ve škole na nástavbě v oboru Podnikání a doplnit si vzdělání o maturitu.