VIZÁŽISTA


Radíš kamarádkám, jak se mají nalíčit a učesat? Která barva jim nejvíc sluší? Který módní trend je právě teď „in“? Vizážistka je pro tebe to pravé povolání!

Vizážista

Kód oboru:
69-41-L/01

Název školního vzdělávacího programu:
Vizážista

Délka studia:
4 roky

Dosažené vzdělání:
Střední vzdělání s maturitou

Zakončení studia:
Maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:
Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
Prospěch z pololetí v 9. třídě a z obou pololetí 8. třídy ZŠ.
Podrobnosti najdete zde.

Počet otevíraných tříd:
1/2 třídy (15 studentek)

Školné:
Ne

Lékařská prohlídka:
Ano

Získáš odborné znalosti a dovednosti v oblastech líčení, kosmetiky a suchých úprav vlasů a dokážeš:

 • zvolit vhodný postupu kosmetického ošetření v souladu s ohledem na aktuální typ a stav pleti klientky,
 • kvalifikovaně provádět samostatné kosmetické úkony, ošetření pleti, manikúru a pedikúru,
 • provádět denní, večerní a slavnostní líčení,
 • provádět fantazijní líčení a foto make-up,
 • obsluhovat standardní přístroje v kosmetickém salónu,
 • rozpoznat onemocnění kůže a nehtů a dle potřeby doporučit návštěvu lékaře,
 • rozpoznat drobné vady kůže a doporučit možnosti jejich zmírnění či odstranění,
 • provádět poradenskou službu,
 • provádět finální úpravu vlasů na sucho – žehlení, kulmování, tupírování,
 • vytvářet společenské účesy,
 • ovládat módní trendy v úpravě vlasů,
 • provádět prodlužování vlasů

Zároveň projdeš důkladnou přípravou u všeobecných vzdělávacích předmětů, abys získala znalosti potřebné k maturitě.

Název předmětu Zkratka Týdenní počet hodin v ročníku
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk AJ 3 3 3 3 12
Druhý cizí jazyk CJZ 2 2 2 1 7
Občanská nauka OBN  2 1 3
Dějepis DEJ 2 2
Chemie CHE 2 1 1 4
Fyzika FYZ 1 1
Biologie BIO 1 1
Matematika MAT 3 3 3 3 12
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informační a komun. tech. IKT 2 2 4
Ekonomika EKO 1 2 3
Kosmetika KOS 2 2 2 3 9
Materiály MTR 1 2 3
Zdravověda ZDR 1 1 1 1 4
Tvorba osobního portfolia TOP 1,5 1 2,5
Výtvarná výchova VYV 2 1 3
Psychologie PSY 1 1 2
Konverzace v CJ 2 2
Korespondence KOR 1 1
Odborný výcvik ODV 6 14 14 10,5 44,5
Celkem 35 35 35,5 34,5 140
Nepovinné vyučovací předměty
Seminář z matematiky SMA 2 2
Seminář z cizího jazyka (pro pokročilé) SAJ 2 2
Souvislá praxe v 2. ročníku 2 týdny a ve 3. ročníku 2 týdny.

Dovednosti získáš v odborném výcviku, který bude probíhat pod vedením učitelek odborného výcviku v kosmetickém salónu přímo ve škole na Šířavě. V 1. prvním ročníku budeš mít odborný výcvik jeden den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku 4 dny za dva týdny a v maturitním ročníku 3 dny za dva týdny.

A co všechno se naučíš? Obor je zaměřen na různé druhy přípravu k poskytování kompletních kosmetických služeb. Kosmetické služby zahrnují péči o celé tělo – diagnostika pleti, masáže různých částí těla, aplikace pleťových masek, epilace, líčení denní, večerní, slavnostní, fantazijní, manikúra a pedikúra.

Odborný výcvik bude navíc doplněn množstvím kurzů na témata jako např. Semipermanentní řasy, Gelové nehty, Trvalá na řasy.

Uplatníš se v povoláních vizážistka, kosmetička, manikérka, pedikérka. Ale nemusíš být zaměstnancem, budeš připravená samostatné podnikání a otevření vlastního kosmetického salonu.

Po získání maturitního vysvědčení můžeš pokračovat na vysokých školách, které nabízejí obory zaměřené na výrobu kosmetiky, ale samozřejmě i na všech ostatních vysokých nebo vyšších odborných školách.