Ochrana osobních údajů


Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Základní informace o zpracování osobních údajů obsahuje:

Politika ochrany osobních údajů

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů“.

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 7:00 do 15:30 h.

Další informace Vám poskytneme na telefonním čísle 581 702 553, případně na e-mailu poverenec@sirava.cz.