Odborný výcvik


Odborný výcvik absolvují během studia žáci všech učebních i studijních oborů. Praktická výuka je soustředěná do moderně vybavených pracovišť školy, která spolupracuje s renomovanými dodavateli materiálů a pomůcek pro praxi. Žáci pracují ve skupinách pod vedením učitelů odborného výcviku. Ve vyšších ročnících mohou být žáci individuálně přeřazování z kmenového pracoviště na tzv. smluvní pracoviště, kde konají odborný výcvik pod vedením instruktorů. U učebních oborů tvoří odborný výcvik 50 % výuky.

Střediska odborné přípravy SŠGS:

  • Školní restaurace Bečva, nábř. PFB 21, Přerov
  • Cukrářská dílna v budově SŠGS v Přerově na Šířavě
  • Kosmetický salon v budově SŠGS v Přerově na Šířavě
  • Kadeřnictví v budově SŠGS v Přerově na Šířavě
  • Kadeřnictví v ulici Kozlovská, Přerov
  • Kadeřnictví v Prostějově, Dům služeb, sídl. E. Beneše