Preventivní program školy


Tento program navazuje na koncepci prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Je součástí plánu práce školy a pokládá se za závazný pro všechny pedagogické pracovníky školy.

Plán byl vypracován na základě analýzy aktuální situace školy, sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém školním roce i předcházejících letech, hodnocení jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním roce.


Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Martina Trojková

Výchovní poradci: Ing. Jana Polová, Mgr. Vít Kožuch

Školní psychologové: Mgr. Marcela Prvá, Mgr. Halka Prášilová, Ph.D.