Přijímací řízení


Leden 2018 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do konce ledna 2018.

Do 1. 3. 2018 – termín odevzdání přihlášek