Přijímací řízení


Aktuálně:

13. a 14. 4. 2023 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

22. 4. 2023 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno tady na webu a na úřední desce v budově školy.

Případná písemná rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí budou zaslána poštou.

29. 4. 2023 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno tady na webu a na úřední desce v budově školy.

Případná písemná rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí budou zaslána poštou.

2. polovina května 2023 2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy pravděpodobně vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení kolem 20. 5. 2023

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

Proběhlo:

20. 1. 2023  den otevřených dveří

Leden 2023 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Do 1. 3. 2023 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

  • Přihláška k vyplněníPDF
  • Vzor přihlášky – PDF

Přihláška pro nástavbu

  • Přihláška pro nástavbu k vyplnění (pro zájemce o denní i dálkovou formu studia) – PDF
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – denníPDF
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dálkovéPDF

Podrobnosti k přihláškám a zápisovým lístkům

Souhrnné informace