Přijímací řízení


Aktuálně:

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

7. 7. 2020 – vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů Hotelnictví, Kosmetické služby a Vizážista

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů Hotelnictví, Kosmetické služby a Vizážista

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • Hotelnictví (65-42-M/01)
  • Kosmetické služby (69-41-L/01)
  • Vizážista (69-41-L/01)

Denní nástavbové studium oboru Podnikání je naplněno, přijímáme pouze do dálkové formy

24. 6. 2020 – vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do učebních oborů a dálkového nástavbového studia oboru Podnikání

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do učebních oborů a dálkového nástavbového studia oboru Podnikání

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • Podnikání (64-41-L/51, dálková forma)
  • Kuchař-číšník (65-51-H/01)
  • Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii (65-51-H/01)
  • Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01)
  • Cukrář (29-54-H/01)
  • Prodavač (66-51-H/01)
  • Kadeřník (69-51-H/01)

Aktuální počty volných míst:

Studijní obory: Volných míst:
Hotelnictví (65-42-M/01) 5
Kosmetické služby (69-41-L/01) 3
Vizážista (69-41-L/01)
Podnikání (64-41-L/51, denní forma) Obor obsazen
Podnikání (64-41-L/51, dálková forma) 19
Učební obory: Volných míst:
Kuchař-číšník (65-51-H/01) 3
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii (65-51-H/01)
Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01)
Cukrář (29-54-H/01) 1
Prodavač (66-51-H/01) 5
Kadeřník (69-51-H/01) 3

Už proběhlo:

Leden 2020 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 2. 3. 2020 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

Přihláška pro nástavbu

Podrobnosti k přihláškám

Souhrnné informace

29. dubna 2020 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na zápisové lístky.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. 581 205 280, 702 002 862.

Do 23. června 2020 – termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

Není pravda, že zápisový lístek musíte odevzdat do 5 dnů po vyhlášení výsledků.

Přesné datum letos souvisí s datem přijímací zkoušky, i když do učebních oborů se přijímací zkouška nedělá. Zápisové lístky do učebních oborů tak můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků 29. 4. 2020 až do dne v červnu 2020, který byl stanoven takto:

Termín přijímací zkoušky (někdy v červnu 2020 – stanoví MŠMT) + 8 dnů na vyhodnocení přijímací zkoušky + 5 (pracovních) dnů na odevzdání zápisového lístku.

Jinými slovy letos je termín, dokdy musí být odevzdané zápisové lístky, stejný pro učební i studijní obory.

Se zápisovým lístkem můžete přijít osobně, Vás rádi uvidíme ve škole v době od 8:00 do 14:00, anebo jej poslat poštou.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. 581 205 280, 702 002 862.

8. června 2020 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dnů po návratu žáků do školy a to jenom v 1 termínu.

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

16. června 2020 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí je zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí měli zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou. V případě nepřijetí se letos neodvolává, počkejte na rozhodnutí o nepřijetí (přijde poštou), ke kterému přikládáme žádost o nové přijetí. ředitel školy sám přijme další zájemce v pořadí podle doručených zápisových lístků.

Do 23. června 2020 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

Zápisové lístky do můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků až do dne v červnu 2020, který bude stanoven takto:

Termín přijímací zkoušky (8. 6. 2020) + 8 dnů na vyhodnocení přijímací zkoušky + 5 (pracovních) dnů na odevzdání zápisového lístku.

Zápisový lístek jste dostali ve Vaší základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého .pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.