Přijímací řízení


Aktuálně:

Dny otevřených dveří plánujeme na:

  • úterý 15. 11. 2022
  • pátek 20. 1. 2023

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

Proběhlo:

Leden 2022 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 1. 3. 2022 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

  • Přihláška k vyplněníxlsx, pdf
  • Vzor přihlášky – pdf

Přihláška pro nástavbu

  • Přihláška pro nástavbu k vyplnění (pro zájemce o denní i dálkovou formu studia) – xlsx, pdf
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dennípdf
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dálkovépdf

Podrobnosti k přihláškám a zápisovým lístkům

Souhrnné informace

12. a 13. 4. 2022 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

22. 4. 2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební (a teď i studijní) obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí je zveřejněno i na úřední desce v budově školy.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou.

29. 4. 2022

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní i učební obory

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí je zveřejněno i na úřední desce v budově školy.

Případná písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí byla zaslána poštou.

20. 5. 2022 – 2. kolo přijímacího řízení – bylo uzavřeno

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení:

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na školní rok 2022-2023 včetně kritérií pro přijetí.pdf

Aktuální počet volných míst:

Studijní obory:

Obor vzdělání:Bude přijato uchazečů:
Hotelnictví (65-42-M/01)Obor obsazen
Kosmetické služby (69-41-L/01)Obor obsazen
Vizážista (69-41-L/01)
Podnikání (64-41-L/51, dálková forma)13

Učební obory:

Obor vzdělání:Bude přijato uchazečů:
Kuchař-číšník (65-51-H/01)9
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii (65-51-H/01)
Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01)
Kadeřník (69-51-H/01)2
Cukrář (29-54-H/01)Obor obsazen
Prodavač (66-51-H/01)2