Přijímací řízení


Aktuálně:

21. 5. 2024 2. kolo přijímacího řízení

Od 21. 5. 2024 je možné podávat přihlášky do 2. kola přijímacího řízení – ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijetí ke studiu v 2. kole přijímacího řízení, které proběhne v oborech:

Obory Hotelnictví, Kosmetické služby, Vizážista, Kadeřník, Cukrář, Kuchař-číšník, Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii a Podnikání – denní forma jsou naplněny a další kola přijímacího řízení vyhlašovat nebudeme.

15. 5. 2024

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Gratulujeme všem přijatým žákům, těšíme se na Vás!

V příštím týdnu Vám přijde dopis s informacemi ke studiu a pozvánkou na měření pracovních oděvů, které proběhne:

4. 6. 2024, od 13.30 do 15.30 pro obory:

 • Kosmetické služby,
 • Vizážista,
 • Kadeřník.

5. 6. 2024, od 13.30 do 15.30 pro obory:

 • Cukrář,
 • Kuchař-číšník,
 • Kuchař se zaměřením na zážitkovou gastronomii,
 • Číšník se zaměřením na nápojovou gastronomii,
 • Prodavač.

Pro obor Hotelnictví bude nezbytný pracovní oděv až během 1. ročníku.

Proběhlo:

Leden 2024 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria pro přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro jednotlivé obory:

Studijní obory:

Učební obory:

Nástavbové studium:

Časté dotazy

 1. Co mám vložit do přílohy Doklad o splnění povinné školní docházky?
  Dokladem je vysvědčení z konce 9. třídy ZŠ – většinou jej teď nemáte a doložíte ho později, nejpozději v den nástupu k nám do školy.

Podoba přijímacího řízení

Hlavní změny

 • Evidence všech přihlášek v jednotném informačním systému (i učební obory) – systém vytváří CERMAT – DiPSy
 • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až do 3 studijních nebo učebních oborů vzdělání.
 • V přihláškách bude uvedeno závazné a nezměnitelné pořadí vybraných oborů a škol.
 • 3 způsoby podání přihlášek:
  • plně elektronická forma s ověřením zákonného zástupce (nebo zletilého uchazeče) prostřednictvím Identity občana
  • papírový výpis ze systému bez ověření zákonného zástupce
  • papírová přihláška
 • Vždy 2 pokusy konat testy jednotné přijímací zkoušky – i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
 • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na základě prioritizace přiřazovat uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.
 • V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat „vzdání se“ svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení.
 • Principy konání druhého kola přijímacího řízení jsou nastaveny podobně jako kolo první, a to včetně jednotných termínů a povinnosti zohlednit v rámci kritérií pro přijetí jednotné přijímací zkoušky. V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek jednotných přijímacích zkoušek z kola prvního.

Podrobnější informace najdete na https://www.prihlaskynastredni.cz/.

Do 21. 2. 2024 – termín odevzdání přihlášek

Přihlášky bude možné podat od 1. 2. 2024 do 21. 2. 2024 tady:

DiPSy – digitální přihlašovací systém

12. a 15. 4. 2024 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.