Přijímací řízení


Aktuálně:

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

8. března 2021 – dálkové studium oboru Podnikání – nekonání přijímací zkoušky

V souladu s článkem IV Opatření obecné povahy vyhlášeného MŠMT dne 5. 1. 2021 a bodem 8 kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení SŠGS Přerov, Šířava 7 ve školním roce 2021/2022 se nekoná přijímací zkouška u dálkového studia oboru Podnikání, kde jsme do 1. 3. 2021 obdrželi nižší počet přihlášek než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška je tak z kritérií u dálkové formy oboru Podnikání vyřazena a přiděleno bude pouze 60 bodů za prospěch. Minimální požadovaný celkový počet bodů je pak snížen na 25.

Aktuální úprava přijímacího řízení z MŠMT

3. a 4. května 2021 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

19. 5. 2021 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory

Zde uveřejníme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou.

19. 5. 2021 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory

Zde uveřejníme výsledky 1. kola přijímacího řízení pro učební obory.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí bude zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Před vydáním rozhodnutí mají zájemci a zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou.

Do 2. 6. 2021 – termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

Zápisový lístek jste dostali ve Vaší základní škole nejpozději do 30. dubna. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. 581 205 280, 702 002 862.

Do 2. 6. 2021 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

Zápisový lístek jste dostali ve Vaší základní škole nejpozději do 30. dubna. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.

Proběhlo:

Leden 2021 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 1. 3. 2021 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

  • Přihláška k vyplněníxlsx, pdf
  • Vzor přihlášky – pdf

Přihláška pro nástavbu

  • Přihláška pro nástavbu k vyplnění (pro zájemce o denní i dálkovou formu studia) – xlsx, pdf
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dennípdf
  • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dálkovépdf

Podrobnosti k přihláškám a zápisovým lístkům

Souhrnné informace