Přijímací řízení


Aktuálně:

Úřední hodiny ve škole jsou v pracovních dnech 8:00 – 14:00.

11. 6. 2021 – 2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení:

Aktuální počty volných míst:

Studijní obory:

Obor vzdělání:Volných míst:
Hotelnictví (65-42-M/01)4
Kosmetické služby (69-41-L/01)Obor obsazen
Vizážista (69-41-L/01)
Podnikání (64-41-L/51, dálková forma)14

Učební obory:

Obor vzdělání:Volných míst:
Kuchař-číšník (65-51-H/01)13
Kuchař – se zaměřením na zážitkovou gastronomii(65-51-H/01)
Číšník – se zaměřením na nápojovou gastronomii (65-51-H/01)
Kadeřník (69-51-H/01)12
Cukrář (29-54-H/01)Obor obsazen
Prodavač (66-51-H/01)3

Proběhlo:

Leden 2021 – vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlásil kritéria přijetí ke studiu:

Do 1. 3. 2021 – termín odevzdání přihlášek

Přihláška pro studijní a učební obory

Přihlášku dostanete na základní základní škole, kterou navštěvujete. Pokud ne, je k dispozici tady:

 • Přihláška k vyplněníxlsx, pdf
 • Vzor přihlášky – pdf

Přihláška pro nástavbu

 • Přihláška pro nástavbu k vyplnění (pro zájemce o denní i dálkovou formu studia) – xlsx, pdf
 • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dennípdf
 • Vzor přihlášky pro nástavbové studium – dálkovépdf

Podrobnosti k přihláškám a zápisovým lístkům

Souhrnné informace

8. března 2021 – dálkové studium oboru Podnikání – nekonání přijímací zkoušky

V souladu s článkem IV Opatření obecné povahy vyhlášeného MŠMT dne 5. 1. 2021 a bodem 8 kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení SŠGS Přerov, Šířava 7 ve školním roce 2021/2022 se nekoná přijímací zkouška u dálkového studia oboru Podnikání, kde jsme do 1. 3. 2021 obdrželi nižší počet přihlášek než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Přijímací zkouška je tak z kritérií u dálkové formy oboru Podnikání vyřazena a přiděleno bude pouze 60 bodů za prospěch. Minimální požadovaný celkový počet bodů je pak snížen na 25.

3. a 4. května 2021 – přijímací zkoušky (pouze studijní obory)

K přijímacím zkouškám:

 • přijďte bez příznaků COVID-19,
 • přineste s sebou písemné potvrzení o tom, že jste:
  • byli testováni na COVID-19 v nejdéle 7 dnech před konáním zkoušky – ve své současné škole, ve zdravotnickém zařízení apod.
  • nebo prodělali onemocnění COVID-19 v předchozích max. 90 dnech – mezi datem prvního pozitivního testu uvedeného v potvrzení a datem přijímací zkoušky je max. 90 dnů
  • nebo byli očkováni proti COVID-19 oběma dávkami a od druhého očkování uběhlo více než 14 dnů.
 • si vezměte zdravotnickou obličejovou masku (případně nepovinně respirátor)
 • V případě nutnosti Vás otestujeme před přijímací zkouškou u nás ve škole.

Máme pro Vás odkaz na cvičné testy z českého jazyka i matematiky z předchozích let:

Pokud jste byli u nás pouze jedenkrát u přijímacích zkoušek a měli pozvánku na dva dny, můžete konat podruhé přijímací zkoušky v náhradních termínech 2. nebo 3. 6. 2021.

Jestli se Vás to týká, nemusíte se omlouvat, jenom nám, prosím, potvrďte svou účast do 14. 5. 2021.

Když pak budete přijati ke studiu, můžete vzít zpět zápisový lístek z jiné školy anebo oboru.

Aktuální úprava přijímacího řízení z MŠMT

19. 5. 2021 – výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní i učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí je zveřejněno na školních webových stránkách a úřední desce v budově školy.

Případné písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí bude zasláno poštou.

Do 2. 6. 2021 – termín odevzdání zápisového lístku pro studijní i učební obory

Zápisový lístek jste dostali ve Vaší základní škole nejpozději do 30. dubna. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče. Zápisový lístek nám předejte osobně anebo pošlete poštou.

Pokud máte jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na tel. 581 205 280, 702 002 862.