Prohlášení o přístupnosti


Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 se zavazuje ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na obsah internetové stránky dostupné na adrese www.sirava.cz.

Stav souladu

Tato internetová stránka je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Střední školou gastronomie a služeb, Šířava 7, Přerov.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech, na které narazíte při používání těchto internetových stránek, můžete využít e-mail info@sirava.cz.