Ekoškola


Jde o mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 16 milionů žáků ze 64 zemí na 6 kontinentech, jen v ČR je zapojeno 400 škol. Tento projekt je také oceňován OSN.

Naše škola je v projektu zapojena od roku 2013 a od doby našeho přihlášení se na škole událo mnoho věcí. Jednou z nejviditelnějších je zavedení tříděného odpadu. Aby si žáci oživili, co se jak třídí, na začátku každého školního roku pro každou třídu pořádá ekotým krátkou motivující přednášku. Dále jsou na toaletách perlátory, které snižují spotřebu vody a úspornější sušiče rukou. Škola také prošla rekonstrukcí – výměnou oken, instalací úspornějších svítidel a stavbou šatních skříněk. Barevné třídy a úprava školního pozemku jsou v plánu v dalších letech.

Ekotým se účastní i doplňujících projektů dotovaných sdružením Tereza, které v ČR realizuje projekt Ekoškola. Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali Litter Less, mezinárodní projekt na podporu snižování počtu odpadu, při kterém jsme úzce spolupracovali se ZŠ Trávník. V témže roce jsme se účastnili výzvy IKEA. Ve školním roce 2014/2015 jsme realizovali druhý ročník mezinárodního projektu Litter Less. V posledních dvou letech se ekotým zaměřil na fungování zmíněných změn a zpracování podkladů k žádosti o titul Ekoškoly. Pravidelně se také účastní ekokonferencí na ZŠ Trávník.

Bližší informace k projektům včetně fotodokumentace a akcím v rámci Ekoškoly naleznete v kurzu Ekoškola na školním Moodlu.