Formování kariérového poradenství ke zvyšování potenciálu studentů – č. EHP-CZ-ICP-4-028


Tento projekt vznikl za podpory finančního příspěvku Islandu, Lichtenštejnska a Norska prostřednictvím Fondů EHP 2014 – 2021, program Vzdělávání.

Probíhal od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023, partnery školy v něm byli:

Smyslem projektu bylo předávání zkušeností v oblasti kariérového poradenství a tvorba nové metodiky pro kariérové poradce.

Aktivity projektu:

 • Tvorba sborníku aktivit pro kariérové poradce:
  • Hlavním cílem projektu bylo vytvořit soubor aktivit, který bude sloužit jako zdroj inspirace pro kariérové poradce a/nebo pro pracovníky s mládeží.
  • Soubor je rozdělen do 4 modulů a aktivity v každém z nich se mohou odehrávat ve třídě nebo i jinde mimo školu. Všechny aktivity jsou snadno přístupné ke stažení, jsou jednoduché a každá obsahuje i zpětnou vazbu, kterou jsme získali během testování se studenty v naší škole i ve školách našich norských partnerů:
   1. Sebeuvědomění
   2. Motivace
   3. Sebeprezentace na pracovním trhu
   4. Podpora procesu celoživotního učení
 • 3 online meetingy
  • První seznámení s norskými partnery proběhlo online 12. září 2022, kromě vzájemného představení jsme na tomto setkání plánovali, jak budou probíhat veškeré naše aktivity, ať už se jednalo o práci na intelektuálních výstupech, nebo o studijní návštěvy v České republice a v Norsku, popřípadě o tzv. kulaté stoly, na kterých byly naše výstupy představeny zájemcům z řad kariérových poradců, učitelů i široké veřejnosti. Další dvě online setkání proběhla 26. ledna 2023 a 21. února 2023 a hlavními tématy bylo hodnocení dosavadní práce na modulech a také příprava studijních návštěv partnerských institucí.

 • 2 osobní setkání, jedno v ČR a druhé v Norsku:
  • 19.–24. března 2023 – Přerov
   • Na tento týden připravila naše škola pro osm kariérových poradců z norského Stavangeru velmi bohatý program zaměřený na hlavní téma projektu – kariérové poradenství, ale byl i dostatek času na poznávání Přerova a Olomouce, ochutnávání českých specialit, bowlingový turnaj a s velkým úspěchem se setkala péče, kterou našim návštěvnicím a jednomu návštěvníkovi věnovaly naše studentky v kosmetickém a kadeřnickém salónu.
   • Program návštěvy
   • Fotky
  • 6.–13. května 2023 – Stavanger
   • Na druhou studijní návštěvu se vydali v květnu 2023 tři učitelé z naší školy a jedna zástupkyně partnerské organizace Mission: Reconnect z. s. do norského Stavangeru. I zde byl program nabitý různými aktivitami. Hlavní náplní bylo testování vytvořených modulů přímo s norskými studenty a zhodnocení, jak tyto aktivity mohou fungovat přímo v praxi kariérových poradců.
   • Měli jsme rovněž možnost prohlédnout si obě partnerské školy, seznámit se s norským systémem vzdělávání a navštívili jsme několik organizací, které se vzdělávacími institucemi a úřadem práce pracují na začleňování mladých lidí do vzdělávacího a pracovního procesu.
   • V průběhu celého týdne jsme se seznámili s historií a zajímavými místy Stavangeru, poznali jsme krásy přírody v okolí a večer co večer pro nás byly připraveny gastronomické speciality.
   • Program návštěvy
   • Fotky
 • 2 kulaté stoly pro 25 účastníků, jeden v Norsku, druhý v Česku.
  • 6. června 2023 uspořádala Střední škola gastronomie a služeb „Posezení u kulatého stolu“. Na akci bylo přítomno 25 účastníků – zástupců z řad kariérových poradců, ředitelů a učitelů základních i středních škol, úřadů práce a dalších institucí, které pracují s mládeží.
  • Byly jim zprostředkovány informace o norském kariérovém poradenství a systému vzdělávání a také jim byly představeny výsledky celoroční projektové práce.
  • Pozvánky ke kulatému stolu
  • Fotky
 • 2 diseminační semináře pro aspoň 40 účastníků, jeden v Norsku (čeští účastníci online), druhý v ČR (norští účastníci online):
  • 8. června 2023 se konaly online kulaté stoly pořádané jak českými, tak i norskými partnery. Oba partneři si pozvali 40 účastníků, (opět to byli lidé, kteří se aktivně zabývají kariérovým poradenstvím a vzděláváním mladých lidí), aby je seznámili s průběhem projektu a jeho výsledky v podobě 4 modulů aktivit pro využití v kariérovém poradenství.

 • Další diseminační aktivity
  • 15. 11. 2022 jsme prezentovali aktivity projektu v rámci dne otevřených dveří. Akce byla zaměřena především na žáky závěrečných ročníků ZŠ a jejich rodiče, ale i žáky naší školy.