Formování kariérového poradenství ke zvyšování potenciálu studentů – č. EHP-CZ-ICP-4-028


Projekt probíhá od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023, partnery školy v něm jsou:

Smyslem projektu je předávání zkušeností v oblasti kariérového poradenství a tvorba nové metodiky pro kariérové poradce.

Plánované aktivity:

  • tvorba sborníku aktivit pro kariérové poradce, který bude mít 4 části,
  • min. 3 online meetingy,
  • 2 osobní setkání, jedno v ČR a druhé v Norsku,
  • 2 diseminační semináře pro aspoň 40 účastníků, jeden v Norsku (čeští účastníci online), druhý v ČR (norští účastníci online),
  • 2 kulaté stoly pro aspoň 25 účastníků, jeden v Norsku, druhý v Česku.

Průběh projektu:

15. 11. 2022 jsme prezentovali aktivity projektu v rámci dne otevřených dveří. Akce byla zaměřena především na žáky závěrečných ročníků ZŠ a jejich rodiče, ale i žáky naší školy.