Future for Education


Škola v rámci projektu spolupracuje s OHK Přerov, kdy:

  • u nás ve škole proběhnou 3 semináře pro žáky,
  • pedagogové absolvují tato 3 školení v prostorách OHK Přerov

Semináře budou zahrnovat následujícící témata:

  1. Elektronická komunikace ve firemním prostředí
  2. Efektivní online výuka ve školách
  3. Digitální marketing v podnikání

Podrobnosti o projektu obsahuje webová stránka projektu.