Má třídění odpadu smysl?


Projekt je podpořen dotací od statutárního města Přerov v rámci podpory EVVO. Hlavní částí je vzdělávací program pro děti z mateřských škol. Součásti projektu je sborník studentských prací, který je určen žákům a studentům základních a středních škol a slouží k popularizaci třídění odpadu. Sborník je dostupný v tištěné a elektronické podobě (online, PDF). Projekt byl realizován v roce 2013.