Roots and Wings: Let’s Make the Euro Action Puzzle


Projekt byl realizován v letech 2005 – 2007.

Partnery projektu byly školy z Walesu, Dánska a Švédska.