Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem – evaluace


O projektu Realizační tým Vytvořené produkty Evaluace Publicita

Evaluace projektu

V průběhu projektu jsme několikrát zjišťovali přínos jak pro tvůrce a ověřovatele materiálů, tak pro cílovou skupinu – žáky zařazené do projektu. O výsledcích informují následující dokumenty: