Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem – o projektu


03 - Logolink s bílým okrajem

O projektu Realizační tým Vytvořené produkty Evaluace Publicita

O projektu

IMG_6283_v1Název projektu:

Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem,
reg. č. CZ.1.07/1.1.26/01.0001

Realizátor projektu:

SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Komu je určen:

Cílovou skupinou jsou žáci třetích ročníků studijních a učebních oborů a žáci prvního ročníku denního nástavbového studia.

Region:

Olomoucký kraj

Cíl projektu:

Cílem je zvýšit řešení problémů technického vzdělávání žáků v oblasti služeb, zvýšení výstupní úrovně v matematice a informačních technologiích a zlepšení jejich šancí na trhu práce.

Doba trvání:

1. 3. 2012 – 31. 10. 2014

Aktivity projektu:

Jsou celkem 3 a patří sem:

1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů pro použití interaktivní tabule a e‑learningu při výuce

Z prostředků projektu jsme už v loňském roce pořídili dvě interaktivní tabule a notebooky pro učitele – tvůrce materiálů. Zároveň jsme realizovali kurzy pro učitele zaměřené na zlepšování dovedností při vytváření studijních materiálů a kurzy pro žáky, které zvýší jejich dovednosti v používání materiálů. Jak tvůrci materiálů, tak žáci mají k dispozici konzultanty pro řešení technických problémů.

2. Tvorba sešitů pro interaktivní tabuli a e-learningu

Proběhla v loňském školním roce a měla 2 části:

  • Vytvoření 2 sad sešitů pro použití s interaktivní tabulí zaměřených na technické předměty – matematiku a IKT.
  • Vytvoření 2 celoročních výukových e-learningových kurzů v prostředí Moodle pro tyto předměty.

Učitelé jako tvůrci materiálů se k tvorbě postavili obdivuhodným způsobem a těšil nás jejich zápal a nadšení při zařazení nové funkce nebo možnosti do sešitu nebo e-learningu.

P1090923_v13. Aplikace sešitů pro interaktivní tabuli a e-learningu ve výuce

Veškerý přichystaný materiál dostane smysl teprve využitím v běžné výuce, a proto projekt počítá s nasazením jak sešitů pro interaktivní tabuli, tak e-learningových obsahů do běžné výuky. Na základě poznatků lektorů a zpětné vazby od studentů budou materiály doplněny.

Aktivita probíhá ve školním roce 2013/2014 a má 2 části:

  • Ověření sešitů vytvořených pro interaktivní tabuli – v hodinách realizujeme výuku s použitím sešitů vytvořených pro interaktivní tabuli, zaznamenáváme přínosy a problémy, analyzujeme je a promítáme do vytvořených sešitů.
  • Ověření e-learningových programů – používáme učebnu vybavenou PC a využíváme e-learningového obsahu při výuce, ale hlavně pracujeme s žáky mimo vyučování – komunikace, kontrola odevzdané práce. Podle potřeby budeme lekce doplňovat.

Místo konání:

  • Učebny SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7