Wide Minds: Book Me a Ticket to Europe


Projekt byl realizován v letech 2009 – 2011.