Wide Minds: Lost in Translation


Projekt byl realizován v letech 2012 – 2014.