Základy partnerství škol


Reg. číslo: 2019-1-CZ01-KA202-061443

Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Jeho cílem bylo navázání spolupráce mezi třemi školami v ČR, na Slovensku a Chorvatsku, zaměřenými na obory v oblasti služeb. Smyslem spolupráce bylo předávání zkušeností s výukou těchto oborů formou spolupráce na společných úkolech.

Projekt byl určen žákům oborů Hotelnictví, Kuchař, Číšník – celkem 45 žáků, Cukrář – 45 žáků, Kadeřník, Kosmetické služby a Vizážista – 30 žáků.

Hlavní činnosti, na kterých žáci pracovali:

  1. Hotelnictví, Kuchař, Číšník – příprava pokrmů teplé a studené kuchyně u gastronomických oborů (hotelnictví, kuchař, číšník) a jejich zachycení ve formě fotoseriálů z postupu práce, videí a fotografií konečných výrobků.
  2. Cukrář – tvorba sady cukrářských produktů – dortů, dezertů, čokoládových výrobků a jejich zachycení ve formě fotoseriálů z postupu práce, videí a fotografií konečných výrobků.
  3. Kadeřník, Kosmetické služby, Vizážista – tvorba dámských/pánských účesů, různých líčení ve formě fotografií, fotoseriálů z postupu práce, videí a fotografií konečných výsledků práce.

Metodika spolupráce byla postavena na práci žáků v rámci odborného výcviku ve své škole, komunikaci s partnery a pravidelném setkávání se společnou prací na dohodnutých úkolech. Celá spolupráce byla třífázová, každé ze tří několikaměsíčních období bylo završeno společným projektovým setkáním vždy u jednoho z partnerů, kde žáci pracovali společně na vybraných úkolech.

Projektová setkání – mezinárodní vzdělávací aktivity:

  1. setkání: listopad 2021 – Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7,
  2. setkání: únor 2022 – Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnickeho 24, Trenčín,
  3. setkání: duben 2022 – Turisticko-ugostiteljska i prehrambena skola Bjelovar.

Projekt byl završen několika závěrečnými měsíci určenými na vyhodnocení projektu. Primárním výsledkem projektu byly vytvořené a zadokumentované práce žáků, ale nejdůležitější byly výsledky nehmotné podoby, kdy školy získaly neocenitelné zkušenosti s postupy ve výuce v zahraničí. Z toho vyplývá i dopad projektu: U účastníků to byl především vývoj odborných kompetencí v rámci vlastního oboru, uplatnění kreativity a originality žáků a vývoj a zlepšování jazykových kompetencí. U partnerských škol vybudování a utužení nových kontaktů, nové zkušenosti a pohledy na vzdělávání, inspirace pro změny vzdělávacích programů.

Potenciálním a očekávaným dlouhodobým přínosem je založení trvalého partnerství mezi školami, kdy spolupráce může pokračovat i po roce 2022 a společné aktivity mohou partnerům přinášet prospěch i po skončení projektu.

Výsledky projektových prací žáků najdete na:
Fundamentals of school partnership