Získávání dílčích kvalifikací v oblasti gastronomie – o projektu


03 - Logolink s bílým okrajem DK

O projektu Realizační tým Vytvořené produkty Evaluace Publicita

O projektu

Název projektu:

Získávání dílčích kvalifikací v oblasti gastronomie,
reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0003

Realizátor projektu:

SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

IMG_6291_v3Komu je určen:

Cílovou skupinu projektu tvoří 100 zaměstnanců restaurací a jídelen v rámci Olomouckého kraje.

Dělí se na 2 části:

  1. Pracovníci bez dokladu o kvalifikaci
  2. Kvalifikovaní pracovníci s výučním listem v oboru

Region:

Olomoucký kraj

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je nabídnout šanci zaměstnancům restaurací a jídelen na:

  • ověření dílčí kvalifikace, pokud jim schází doklad o kvalifikaci,
  • zvýšení kvalifikace, seznámení s novými trendy, získání nových dovedností a zvýšení kvality jejich práce a zlepšení pracovního uplatnění.

IMG_0659_v2Doba trvání:

1. 3. 2012 – 31. 12. 2014

Aktivity projektu:

Jsou celkem 3 a patří sem:

1. Autorizace a technická příprava

Úvodní aktivita je zaměřena na získání autorizace pro školu u autorizujícího orgánu pro oblast gastronomie (Ministerstva pro místní rozvoj) a na přípravu prostor pro realizaci aktivit projektu – nákup zařízení a vybavení do odborných učeben v prostorách střediska praktického vyučování Bečva, které je součástí školy.

2. Tvorba vzdělávacích programů a studijních opor

Jako podpůrné materiály byly vytvořeny:

  • Studijní texty
  • Filmy
  • Zkušební testy
  • E-learning

3. Pilotní ověřování vzdělávacích programů

V rámci pilotního ověření uskutečníme přípravné kurzy k získání dílčí kvalifikace pro cílovou skupinu a kurz na software v restauraci/jídelně jako pilotní ověření nových vzdělávacích programů a studijních materiálů.

4. Realizace zkoušek

Aktivita je zaměřena zabezpečení zkoušek pro zájemce o získání dílčí kvalifikace. Zajistíme osoby a prostory pro konání zkoušek, naplánujeme termíny a zkoušky uskutečníme, plně v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Místo konání:

  • Středisko odborné přípravy restaurace Bečva, nábřeží PFB 273/21, 750 02 Přerov