Školská rada


Školská rada při Střední škole gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7.

Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Hana Hřídelová
Mgr. Vít Kožuch
PaedDr. Marcela Parobková

Zástupci zřizovatele:
Martin Dýčka
Ing. Vendula Dvorská
Vasil Mádr

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:
Eva Beláčková
Tereza Bortníková
Marta Konečná

Připomínky, návrhy a náměty pro školskou radu zasílejte na kozuch@sirava.cz.

Telefonický kontakt: 581 207 106