Školská rada


Výsledky doplňujících voleb
do školské rady 10. 5. 2024

Výsledky voleb jsou k dispozici v zápisu z voleb do školské rady:

Vyhlášení doplňujících voleb
do školské rady 10. 5. 2024

doplňující volby do školské rady proběhnou v pátek 10. 5. 2024 od 7:30 do 12:00 hodin v budově školy na adrese Šířava 7, Přerov.

Bude se volit jeden člen školské rady za pedagogické pracovníky, volí pedagogičtí pracovníci školy.

Návrhy kandidátů/kandidátek a podepsaná prohlášení kandidáta/kandidátky/kandidátů, že s návrhem souhlasí se podávají všemi běžnými komunikačními cestami do 30. 4. 2024. Navrhovat je možné i sám/sama sebe.

Hlasuje se osobně tajným hlasováním vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

Formuláře návrh kandidáta, prohlášení kandidáta a volební řád jsou uloženy ve složce Ředitelství v Bakalářích.

Výsledky voleb do školské rady 23. 4. 2024

Výsledky voleb jsou k dispozici v zápisu z voleb do školské rady:

Vyhlášení voleb do školské rady

V úterý 23. 4. 2024 se uskuteční volby do školské rady SŠGS Přerov, Šířava 7. Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci i pedagogové budou mít možnost volit od 7:30 do 17:00 hodin v budově školy na adrese Šířava 7, Přerov. Na tento den jsou zároveň naplánovány třídní schůzky.

Nová školská rada bude mít stejně jako současná 9 členů:
– 3 zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,
– 3 volí ze svých řad pedagogové,
– 3 jmenuje zřizovatel školy – Olomoucký kraj.

Kandidáty navrhují navrhovatelé nejpozději 10 dnů před konáním voleb, návrhy je možné podávat všemi běžnými komunikačními cestami do 13. 4. 2024. Navrhovavatelé mohou navrhovat i sebe.

Hlasuje se osobně tajným hlasováním vhozením hlasovacího lístku do volební schránky. Při hlasování je podle volebního řádu vydaného zřizovatelem školy nutné předložit doklad totožnosti.

Dokumenty, formuláře:

Členové Školské rady při Střední škole gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7:

Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Hana Hřídelová
Mgr. Vít Kožuch
PaedDr. Marcela Parobková

Zástupci zřizovatele:
Martin Dýčka
Ing. Vendula Dvorská
Vasil Mádr

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:
Eva Beláčková
Tereza Bortníková
Marta Konečná

Připomínky, návrhy a náměty pro školskou radu zasílejte na kozuch@sirava.cz.

Telefonický kontakt: 581 207 106