Školská rada


Školská rada při Střední škole gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7.

Pedagogičtí pracovníci školy:
Mgr. Pavel Fridrich
Mgr. Vít Kožuch

Zástupci zřizovatele:
Martin Dýčka
Ing. Vendula Dvorská

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti:
Mgr. Lenka Koupilová
Ing. Ladislav Ležák

Připomínky, návrhy a náměty pro školskou radu zasílejte na fridrich@sirava.cz.

Telefonický kontakt: 581 207 106