Státní maturita


Aktuality týkající se maturity na naší škole naleznete zde.

Struktura maturity ve školním roce 2020/21

Společná část
Povinná 1. Český jazyk a literatura
2. Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) nebo matematika
Volitelná 1. Matematika (pokud není v povinné části)
2. Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) (pokud není v povinné části)
Profilová část pro obor Hotelnictví
1. Hotelnictví, cestovní ruch
2. Ekonomika, management a marketing
3. Praktická zkouška z odborného výcviku
Hodnocení profilové části
Profilová část pro obory Kosmetické služby, Vizážista
1. Kosmetika
2. Zdravověda
3. Praktická zkouška z odborného výcviku
Hodnocení profilové části
Profilová část pro obor Podnikání – denní forma
1. Ekonomika, management a marketing
2. Účetnictví
3. Praktická zkouška z Učební praxe (PRX)
Hodnocení profilové části
Profilová část pro obor Podnikání – dálková forma
1. Ekonomika, management a marketing
2. Účetnictví
3. Praktická zkouška z Chodu podniku (CHP)
Hodnocení profilové části

V přihlášce žák uvede:

 • z jakého povinného předmětu (cizí jazyk nebo matematika) bude maturovat.

Výběr literatury k ústní zkoušce MZ z českého jazyka

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku maturitní zkoušky z ČJL

Formulář: Seznam přečtených literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Vzor vyplněného formuláře: Seznam přečtených literárních děl k ústní zkoušce z ČJL

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z AJ (3. části PL)

 • Literature
 • Film and media
 • Education
 • Other countries
 • The Czech Republic
 • Different cultures
 • Food & Drinks
 • Special days
 • Health and safety
 • Environment and global issues
 • Hotel and services

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z NJ (3. části PL)

 • Persönliche Charakteristik, Familie
 • Wohnen
 • Alltags- und Berufsleben
 • Freizeit, Hobbys
 • Meine Schule, Bildung
 • Zwischenmenschliche Beziehungen, Gesellschaft
 • Reisen, Verkehr
 • Gesundheit
 • Essen und Trinken
 • Einkaufen, Dienstleistungen
 • Geographie und Natur, Umwelt

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z RJ (3. části PL)

 • Личная характеристика и семья
 • Дом и жильё
 • Повседневная жизнь
 • Образование
 • Свободное время и развлечение
 • Путешествие
 • Здоровье и гигиена
 • Питание
 • Покупки и стиль жизни
 • Общество
 • География и природа