Maturita


Aktuality týkající se maturity na naší škole naleznete zde.

Struktura maturity ve školním roce 2023/24

V přihlášce žák uvede:

 • z jakého povinného předmětu (cizí jazyk nebo matematika) bude maturovat.

Společná část

Povinná

 1. Český jazyk a literatura – didaktický test
 2. Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) nebo matematika – didaktický test

Volitelná

 1. Matematika (pokud není v povinné části) – didaktický test
 2. Cizí jazyk (anglický, německý, ruský) (pokud není v povinné části) – didaktický test

Profilová část

Pro všechny obory

 1. Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
 2. Cizí jazyk – písemná práce a ústní zkouška

Obor Hotelnictví

 1. Hotelnictví, cestovní ruch
 2. Ekonomika, management a marketing
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku

Obory Kosmetické služby, Vizážista

 1. Kosmetika
 2. Zdravověda
 3. Praktická zkouška z odborného výcviku

Obor Podnikání – denní forma

 1. Ekonomika, management a marketing
 2. Účetnictví
 3. Praktická zkouška z Učební praxe (PRX)

Obor Podnikání – dálková forma

 1. Ekonomika, management a marketing
 2. Účetnictví
 3. Praktická zkouška z Chodu podniku

Profilová MZ z českého jazyka

Profilová MZ z cizích jazyků