Suplování


Bakaláři - Suplování

Suplování:   Úterý 22.1.2019 (2. týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6a.

6b.

7.

8.

9.

K3.C

 

ex

ex

ex

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6a.

6b.

7.

8.

9.

Fabigová Marie (ex)

 

..

..

             

Kudová Hana (ZD)

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

         

Morongová Jana (ZD)

           

Fi

       

Šišma Zdeněk (jiný)

 

-

-

-

-

-

-

-

..

..

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Blažková Alena

2.hod

supl. (Fa ex)

TOS

K2.P (SKČ)

(201)

do úvazku

Boudová Hana

7.hod

přesun >>

CJL

V3.

 

na 23.1. 6a.hod

Dobrovická Eleonora

6a.hod

přesun <<

VYV

H3.A

(202)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

VYV

H3.A

 

na 6a.hod

Dudová Zuzana

5.hod

výměna <<

BIO

V1.

(123)

z 7.hod

 

7.hod

přesun <<

KOS

V3.

(120)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

KOS

V3.

 

na 7.hod

Filgásová Lenka

2.hod

odpadá

AJ

K3.C (AJ1)

 

exkurze

 

6a.hod

supl. (Mr ZD)

TCH

C1.P (SCU)

(209)

dozor

Glozigová Vladislava

5.hod

výměna >>

DEJ

V1.

 

na 7.hod

 

7.hod

výměna <<

DEJ

V1.

(123)

z 5.hod

Hrudíková Irena

1.hod

výměna <<

EKO

D1.A

(103)

z 21.1. 2.hod

Hyžďálová Hana

2.hod

odpadá

AJ

K3.C (AJ2)

 

exkurze

Kožuch Vít

6a.hod

přesun >>

OBN

H3.A

 

na 24.1. 6a.hod

Krištofová Helena

0.hod

spojeno (Kd ZD)

ODV

K1. (OVKd)

   
 

1.hod

spojeno (Kd ZD)

ODV

K1. (OVKd)

   
 

2.hod

spojeno (Kd ZD)

ODV

K1. (OVKd)

   
 

3.hod

spojeno (Kd ZD)

ODV

K1. (OVKd)

   
 

4.hod

spojeno (Kd ZD)

ODV

K1. (OVKd)

   
 

5.hod

spojeno (Kd ZD)

ODV

K1. (OVKd)

   

Polová Jana

1.hod

výměna >>

UCE

D1.A

 

na 21.1. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

C1.P

6a.hod

TCH

SCU

(209)

supluje

Filgásová Lenka

(Mr)

K1.

0.hod

ODV

OVKd

 

spojí

Krištofová Helena

(Kd)

 

1.hod

ODV

OVKd

 

spojí

Krištofová Helena

(Kd)

 

2.hod

ODV

OVKd

 

spojí

Krištofová Helena

(Kd)

 

3.hod

ODV

OVKd

 

spojí

Krištofová Helena

(Kd)

 

4.hod

ODV

OVKd

 

spojí

Krištofová Helena

(Kd)

 

5.hod

ODV

OVKd

 

spojí

Krištofová Helena

(Kd)

K2.P

2.hod

TOS

SKČ

(201)

supluje

Blažková Alena

(Fa)

H3.A

6a.hod

VYV

 

(202)

přesun <<

Dobrovická Eleonora

z 8.hod

 

8.hod

VYV

   

přesun >>

 

na 6a.hod

V1.

5.hod

BIO

 

(123)

výměna <<

Dudová Zuzana

z 7.hod

 

7.hod

DEJ

 

(123)

výměna <<

Glozigová Vladislava

z 5.hod

V3.

7.hod

KOS

 

(120)

přesun <<

Dudová Zuzana

z 8.hod

 

8.hod

KOS

   

přesun >>

 

na 7.hod

H1.T

7.hod

TEV

TEV2

 

odpadá

 

(Šm)

 

8.hod

TEV

TEV2

 

odpadá

 

(Šm)

D1.A

1.hod

EKO

 

(103)

výměna <<

Hrudíková Irena

z 21.1. (Po) 2.hod

Pedagogický dohled u třídy:

K3.C, 1.- 3. hod - Fabigová Marie

 

Zpracováno v systému Bakaláři