Suplování


D2.B + D3.B - 1. - 2. hod. PSY Kž - náhradní konzultace za 24. 11.
Koktejlový kurz - učebna 002
V4. - 8. hod. - CJL - Ha - náhradní výuka za 13. 1. 2023 (ples)
C1.U - učebna 101

Suplování:   Čtvrtek 1.12.2022 (2. týden)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Boudová Hana (ZD)

 

..

..

-

-

Sl

..

-

-

   

Dorazilová Radka (ZD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Glozigová Vladislava (ZD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

Šenkyříková Tamara (jiný)

 

<>

-

-

>>

-

-

..

-

   

Šišma Zdeněk (jiný)

             

-

..

   

Vykoukalová Dagmar (ZD)

 

..

Hd

..

..

Hd

..

-

..

   

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

002

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

   

210

     

jiný

jiný

jiný

jiný

       

215

             

jiný

jiný

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Bednář Jindřich

1.hod

změna

EKO

K1.

(209)

 
 

2.hod

přesun <<

PAV

K1.

(209)

z 8.hod

 

2.hod

přesun >>

TCH

K1.

 

na 2.12. 2.hod

 

4.hod

přesun <<

TCH

K1.

(209)

z 2.12. 2.hod

 

7.hod

navíc

SPO

K3. (KČČ)

(120)

do úvazku

 

8.hod

přesun <<

SPO

K3. (SČ)

(120)

z 7.hod

Dolejšová Monika

2.hod

výměna <<

KOR

H2.T

(114)

z 7.hod

 

3.hod

přesun <<

KOR

H2.T

(114)

z 8.hod

 

7.hod

výměna <<

EKO

H2.T

(204)

z 2.hod

 

8.hod

přesun >>

KOR

H2.T

 

na 3.hod

Dudová Zuzana

3.hod

přesun <<

EKO

K3.

(120)

z 2.12. 1.hod

 

5.hod

výměna <<

KOR

P1.

(114)

z 28.11. 1.hod

Fabigová Marie

3.hod

přesun >>

TCH

K3.

 

na 29.11. 1.hod

Horák Martin

3.hod

změna

FYZ

C1.U

(101)

 

Hromadová Jitka

3.hod

změna

AJ

K1. (AJ2)

(110)

 

Hrudíková Irena

2.hod

přesun <<

EKO

C1.U

(101)

z 2.12. 3.hod

 

3.hod

přesun >>

CRU

H2.T

 

na 29.11. 4.hod

 

4.hod

změna

CHE

H1.A

(205)

 
 

5.hod

změna

MTR

H1.A

(205)

 

Hudečková Tereza

2.hod

spojeno (Vy ZD)

AJ

D2.A (AJ1)

(219)

 
 

2.hod

změna

AJ

D2.A (AJ2)

(219)

 
 

5.hod

spojeno (Vy ZD)

AJ

D1.A (AJ1)

(103)

 
 

5.hod

změna

AJ

D1.A (AJ2)

(103)

 
 

7.hod

změna

AJ

P1.

(103)

 

Hřídelová Hana

3.hod

změna

OBN

H1.A

(205)

 
 

7.hod

přesun >>

OBN

K1.

 

na 29.11. 6.hod

 

8.hod

navíc

CJL

V4.

(123)

do úvazku

 

8.hod

přesun >>

OBN

C1.U

 

na 29.11. 3.hod

Jarešová Gabriela

1.hod

odpadá

MAT

D3.B+

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

MAT

D3.B+

 

zrušeno

Kouřilová Věra

6.hod

změna

BIO

C1.U

(101)

 
 

7.hod

přesun <<

ZDR

V2.

(202)

z 29.11. 1.hod

 

8.hod

změna

BIO

P1.

(103)

 

Kožuch Vít

1.hod

navíc

PSY

D2.B+

(218)

do úvazku

 

2.hod

navíc

PSY

D3.B+

(218)

do úvazku

 

3.hod

výměna >>

DEJ

H1.T

 

na 28.11. 1.hod

 

4.hod

navíc

OBN

D3.B+

(218)

do úvazku

 

6.hod

navíc

DEJ

D3.B+

(218)

do úvazku

 

7.hod

navíc

DEJ

D2.B+

(218)

do úvazku

 

8.hod

navíc

OBN

D2.B+

(218)

do úvazku

Linkovová Eliška Galia

3.hod

změna

AJ

K1. (AJ1)

(209)

 
 

4.hod

změna

AJ

C1.U

(101)

 

Matějíčková Veronika

1.hod

přesun <<

MAT

D2.A

(219)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

MAT

D2.A

 

na 1.hod

Morongová Jana

1.hod

změna

TCH

C1.U

(101)

 
 

3.hod

výměna <<

TCH

H1.T

(203)

z 28.11. 1.hod

 

5.hod

změna

SUR

C1.U

(101)

 

Polová Jana

3.hod

navíc

UCE

D3.B+

(218)

do úvazku

 

3.hod

přesun >>

UCE

D2.A

 

na 28.11. 3.hod

 

5.hod

odpadá

UCE

D3.B+

 

zrušeno

Provázková Pavlína

2.hod

změna

BIO

H1.A

(205)

 

Slouková Kristýna

3.hod

přesun <<

DEJ

D2.A

(219)

z 6.hod

 

4.hod

odpadá

RJ

D3.B (RJ)

 

zrušeno

 

5.hod

změna

RJ

H3.T (RJ)

(206)

 
 

5.hod

spojeno (Bd ZD)

NJ

H3.T (NJ)

(206)

 
 

6.hod

přesun <<

DEJ

D1.A

(103)

z 30.11. 6.hod

Střípková Marta

1.hod

výměna <<

CJL

P1.

(215)

z 30.11. 5.hod

 

3.hod

odpadá

NJ

D2.B (NJ)

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

NJ

D2.B (NJ)

 

zrušeno

 

5.hod

navíc

CJL

D3.B+

(218)

do úvazku

 

6.hod

odpadá

CJL

D3.B+

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

CJL

D3.B+

 

zrušeno

Vybíralová Gabriela

6.hod

změna

TCH

H1.A

(205)

 

Změny v rozvrzích tříd:

C1.U

1.hod

TCH

 

(101)

změna

Morongová Jana

 
 

2.hod

EKO

 

(101)

přesun <<

Hrudíková Irena

z 2.12. (Pá) 3.hod

 

3.hod

FYZ

 

(101)

změna

Horák Martin

 
 

4.hod

AJ

 

(101)

změna

Linkovová Eliška Galia

 
 

5.hod

SUR

 

(101)

změna

Morongová Jana

 
 

6.hod

BIO

 

(101)

změna

Kouřilová Věra

 
 

7.hod

MAT

   

odpadá

 

(Šn)

 

8.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 29.11. (Út) 3.hod

K1.

1.hod

EKO

 

(209)

změna

Bednář Jindřich

 
 

2.hod

PAV

 

(209)

přesun <<

Bednář Jindřich

z 8.hod

 

3.hod

AJ

AJ1

(209)

změna

Linkovová Eliška Galia

 
 

3.hod

AJ

AJ2

(110)

změna

Hromadová Jitka

 
 

4.hod

TCH

 

(209)

přesun <<

Bednář Jindřich

z 2.12. (Pá) 2.hod

 

7.hod

OBN

   

přesun >>

 

na 29.11. (Út) 6.hod

 

8.hod

PAV

   

přesun >>

 

na 2.hod

P1.

1.hod

CJL

 

(215)

výměna <<

Střípková Marta

z 30.11. (St) 5.hod

 

5.hod

KOR

 

(114)

výměna <<

Dudová Zuzana

z 28.11. (Po) 1.hod

 

7.hod

AJ

 

(103)

změna

Hudečková Tereza

 
 

8.hod

BIO

 

(103)

změna

Kouřilová Věra

 

H1.A

1.hod

AJ

AJ1

 

odpadá

 

(Vy)

 

2.hod

BIO

 

(205)

změna

Provázková Pavlína

 
 

3.hod

OBN

 

(205)

změna

Hřídelová Hana

 
 

4.hod

CHE

 

(205)

změna

Hrudíková Irena

 
 

5.hod

MTR

 

(205)

změna

Hrudíková Irena

 
 

6.hod

TCH

 

(205)

změna

Vybíralová Gabriela

 
 

8.hod

CJL

   

odpadá

 

(Vy)

H2.A

6.hod

AJ

   

odpadá

 

(Vy)

K3.

3.hod

EKO

 

(120)

přesun <<

Dudová Zuzana

z 2.12. (Pá) 1.hod

 

7.hod

SPO

KČČ

(120)

navíc

Bednář Jindřich

 
 

7.hod

SPO

 

přesun >>

 

na 8.hod

 

8.hod

SPO

(120)

přesun <<

Bednář Jindřich

z 7.hod

V2.

7.hod

ZDR

 

(202)

přesun <<

Kouřilová Věra

z 29.11. (Út) 1.hod

V4.

8.hod

CJL

 

(123)

navíc

Hřídelová Hana

 

H1.T

3.hod

TCH

 

(203)

výměna <<

Morongová Jana

z 28.11. (Po) 1.hod

H2.T

2.hod

KOR

 

(114)

výměna <<

Dolejšová Monika

z 7.hod

 

3.hod

KOR

 

(114)

přesun <<

Dolejšová Monika

z 8.hod

 

7.hod

EKO

 

(204)

výměna <<

Dolejšová Monika

z 2.hod

 

8.hod

KOR

   

přesun >>

 

na 3.hod

H3.T

5.hod

RJ

RJ

(206)

změna

Slouková Kristýna

 
 

5.hod

NJ

NJ

(206)

spojí

Slouková Kristýna

(Bd)

D1.A

5.hod

AJ

AJ1

(103)

spojí

Hudečková Tereza

(Vy)

 

5.hod

AJ

AJ2

(103)

změna

Hudečková Tereza

 
 

6.hod

DEJ

 

(103)

přesun <<

Slouková Kristýna

z 30.11. (St) 6.hod

D2.A

1.hod

MAT

 

(219)

přesun <<

Matějíčková Veronika

z 5.hod

 

2.hod

AJ

AJ1

(219)

spojí

Hudečková Tereza

(Vy)

 

2.hod

AJ

AJ2

(219)

změna

Hudečková Tereza

 
 

3.hod

DEJ

 

(219)

přesun <<

Slouková Kristýna

z 6.hod

 

5.hod

MAT

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 3.hod

D2.B

1.hod

PSY

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

2.hod

PSY

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

3.hod

UCE

 

(218)

navíc

Polová Jana

 
 

4.hod

OBN

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

5.hod

CJL

 

(218)

navíc

Střípková Marta

 
 

6.hod

DEJ

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

7.hod

DEJ

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

8.hod

OBN

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 

D3.B

1.hod

PSY

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

2.hod

PSY

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

3.hod

UCE

 

(218)

navíc

Polová Jana

 
 

4.hod

OBN

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

5.hod

CJL

 

(218)

navíc

Střípková Marta

 
 

6.hod

DEJ

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

7.hod

DEJ

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 
 

8.hod

OBN

 

(218)

navíc

Kožuch Vít

 

 

Zpracováno v systému Bakaláři