Suplování


Den otevřených dveří - učebny 002, 101, 102, 103
Třídy D2.A, H4.T - rozvrh přesunut do pátku 14. 1. - původně volno kvůli plesu, hodiny ze 14. 1. nahrazeny 10 - 12/2021
Změny místností:
K2. - 2. - 4. hod. 114, 5. hod. 208
H2.B - celý den 203

Suplování:   Pátek 21.1.2022 (1. týden)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

H4.T

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

       

D2.A

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gerhardová Jitka (ZD)

No

No

No

No

No

No

No

       

Kochová Jitka (ZD)

         

Kouřilová Věra (ZD)

-

-

-

-

-

-

-

       

Kročová Ivana (ZD)

 

-

-

-

-

-

-

       

Matějíčková Veronika (ZD)

-

..

..

-

-

..

-

       

Pecháčková Julie (ZD)

 

..

-

..

-

..

-

       

Trojková Martina (ZD)

 

-

-

-

-

..

..

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

002

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

       

101

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

       

102

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

       

103

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Bednář Jindřich

5.hod

změna

TOS

K2.

(201)

 

Boudová Hana

3.hod

přesun >>

NJ

V4. (NJ)

 

na 19.1. 0.hod

 

4.hod

přesun >>

CJL

D2.A

 

na 14.1. 5.hod

Budská Hana

2.hod

navíc

ZDR

H3.P (SH)

(112)

do úvazku

 

3.hod

přesun <<

ZDR

H3.P (SH)

(202)

z 19.1. 4.hod

 

4.hod

změna

MAT

K2.

(201)

 
 

6.hod

přesun <<

MAT

K2.

(201)

z 19.1. 6.hod

Černá Jana

1.hod

přesun >>

AJ

H4.T

 

na 14.1. 1.hod

 

6.hod

přesun >>

AJ

V3.

 

na 17.1. 5.hod

Dosoudilová Ludmila

1.hod

přesun >>

KOR

C2.P (SP)

 

na 17.1. 3.hod

Dudová Zuzana

1.hod

přesun >>

EKO

P1.

 

na 20.1. 3.hod

 

3.hod

změna

EKO

K2.

(201)

 
 

5.hod

změna

KOS

V1.

(DisV)

 

Fabigová Marie

2.hod

změna

TCH

K2.

(201)

 

Glozigová Vladislava

3.hod

přesun >>

RJ

H4.T (RJ)+

 

na 19.1. 0.hod

 

4.hod

změna

RJ

V1. (RJ)

(DisV)

 
 

6.hod

přesun >>

DEJ

D2.A

 

na 14.1. 1.hod

Hrudíková Irena

2.hod

přesun >>

HOT

H4.T

 

na 14.1. 2.hod

 

3.hod

přesun >>

EKO

D2.A

 

na 14.1. 3.hod

Hudečková Tereza

5.hod

přesun >>

AJ

D2.A (AJ2)

 

na 14.1. 6.hod

 

6.hod

změna

AJ

V1. (AJ1)

(DisV)

 

Hyžďálová Hana

1.hod

změna

CJL

V3.

(DisV)

 
 

2.hod

změna

CJL

V1.

(DisV)

 
 

3.hod

přesun <<

PSY

V4.

(123)

z 20.1. 5.hod

 

4.hod

změna

OBN

H2.B

(203)

 

Jarešová Gabriela

5.hod

změna

CHE

V3.

(DisV)

 
 

před 6. hodinou dohled jídelna

 

Kožuch Vít

1.hod

přesun <<

DEJ

H1.T

(204)

z 5.hod

 

2.hod

přesun >>

OBN

D2.A

 

na 14.1. 2.hod

 

4.hod

odpadá

PSY

H3.P (SH)

 

zrušeno

 

5.hod

přesun >>

DEJ

H1.T

 

na 1.hod

Linkovová Eliška

5.hod

změna

VYV

H2.B

(203)

 
 

6.hod

změna

VYV

H2.B

(203)

 

Maertin Jessica Jayne

6.hod

změna

AJ

V1. (AJ2)

(DisV)

 

Matějíčková Veronika

7.hod

přesun >>

SMA

V4. (SMA)+

 

na 12.1. 0.hod

 

8.hod

přesun >>

SMA

V4. (SMA)+

 

na 13.1. 0.hod

Morongová Jana

6.hod

přesun <<

SUR

C3.U

(209)

z 19.1. 6.hod

Neradilová Zdenka

před 0. hodinou dohled přízemí

 

Novotná Jitka

0.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   
 

1.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   
 

2.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   
 

3.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   
 

4.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   
 

5.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   
 

6.hod

spojeno (Gh ZD)

ODV

V2. (OVGh)

   

Polová Jana

1.hod

přesun >>

UCE

D2.A

 

na 14.1. 4.hod

 

6.hod

přesun <<

UCE

H2.T

(206)

z 20.1. 7.hod

Provázková Pavlína

3.hod

odpadá

TEV

V3.

 

zrušeno

 

4.hod

odpadá

TEV

V3.

 

zrušeno

Střípková Marta

1.hod

změna

CJL

H2.B

(203)

 
 

3.hod

odpadá

NJ

H4.T (NJ)

 

zrušeno

 

4.hod

změna

NJ

V1. (NJ)

(DisV)

 

Šenkyříková Tamara

5.hod

přesun <<

SAJ

V4.

(123)

z 20.1. 7.hod

 

5.hod

přesun >>

AJ

C2.P

 

na 19.1. 2.hod

Vránová Petra

0.hod

spojeno (Kj ZD)

ODV

C1.U (OVKj)

   
 

1.hod

spojeno (Kj ZD)

ODV

C1.U (OVKj)

   
 

2.hod

spojeno (Kj ZD)

ODV

C1.U (OVKj)

   
 

3.hod

spojeno (Kj ZD)

ODV

C1.U (OVKj)

   
 

4.hod

spojeno (Kj ZD)

ODV

C1.U (OVKj)

   
 

5.hod

spojeno (Kj ZD)

ODV

C1.U (OVKj)

   

Vybíralová Gabriela

1.hod

změna

TCH

H3.P (SH)

(218)

 
 

2.hod

změna

TCH

H2.B

(203)

 
 

3.hod

odpadá

MTR

H3.P (SH)

 

zrušeno

 

4.hod

navíc

TCH

H3.P (SH)

(208)

do úvazku

Vykoukalová Dagmar

3.hod

změna

AJ

H2.B (AJ1)

(203)

 
 

4.hod

přesun >>

KJA

H4.T

 

na 17.1. 8.hod

 

5.hod

přesun >>

AJ

D2.A (AJ1)

 

na 14.1. 0.hod

Změny v rozvrzích tříd:

C1.U

0.hod

ODV

OVKj

 

spojí

Vránová Petra

(Kj)

 

1.hod

ODV

OVKj

 

spojí

Vránová Petra

(Kj)

 

2.hod

ODV

OVKj

 

spojí

Vránová Petra

(Kj)

 

3.hod

ODV

OVKj

 

spojí

Vránová Petra

(Kj)

 

4.hod

ODV

OVKj

 

spojí

Vránová Petra

(Kj)

 

5.hod

ODV

OVKj

 

spojí

Vránová Petra

(Kj)

P1.

1.hod

EKO

   

přesun >>

 

na 20.1. (Čt) 3.hod

C2.P

1.hod

KOR

SP

 

přesun >>

 

na 17.1. (Po) 3.hod

 

5.hod

AJ

   

přesun >>

 

na 19.1. (St) 2.hod

K2.

2.hod

TCH

 

(201)

změna

Fabigová Marie

 
 

3.hod

EKO

 

(201)

změna

Dudová Zuzana

 
 

4.hod

MAT

 

(201)

změna

Budská Hana

 
 

5.hod

TOS

 

(201)

změna

Bednář Jindřich

 
 

6.hod

MAT

 

(201)

přesun <<

Budská Hana

z 19.1. (St) 6.hod

H2.B

1.hod

CJL

 

(203)

změna

Střípková Marta

 
 

2.hod

TCH

 

(203)

změna

Vybíralová Gabriela

 
 

3.hod

AJ

AJ1

(203)

změna

Vykoukalová Dagmar

 
 

4.hod

OBN

 

(203)

změna

Hyžďálová Hana

 
 

5.hod

VYV

 

(203)

změna

Linkovová Eliška

 
 

6.hod

VYV

 

(203)

změna

Linkovová Eliška

 

C3.U

6.hod

SUR

 

(209)

přesun <<

Morongová Jana

z 19.1. (St) 6.hod

H3.P

1.hod

TCH

SH

(218)

změna

Vybíralová Gabriela

 
 

2.hod

ZDR

SH

(112)

navíc

Budská Hana

 
 

3.hod

ZDR

SH

(202)

přesun <<

Budská Hana

z 19.1. (St) 4.hod

 

4.hod

TCH

SH

(208)

navíc

Vybíralová Gabriela

 
 

5.hod

MAT

   

odpadá

 

(Pe)

H1.T

1.hod

DEJ

 

(204)

přesun <<

Kožuch Vít

z 5.hod

 

5.hod

DEJ

   

přesun >>

 

na 1.hod

H2.T

6.hod

UCE

 

(206)

přesun <<

Polová Jana

z 20.1. (Čt) 7.hod

H4.T

7.hod

SMA

SMA

 

přesun >>

 

na 12.1. 0.hod

 

8.hod

SMA

SMA

 

přesun >>

 

na 13.1. 0.hod

V1.

1.hod

MAT

   

odpadá

 

(Pe)

 

2.hod

CJL

 

(DisV)

změna

Hyžďálová Hana

 
 

3.hod

MAT

   

odpadá

 

(Pe)

 

4.hod

NJ

NJ

(DisV)

změna

Střípková Marta

 
 

4.hod

RJ

RJ

(DisV)

změna

Glozigová Vladislava

 
 

5.hod

KOS

 

(DisV)

změna

Dudová Zuzana

 
 

6.hod

AJ

AJ1

(DisV)

změna

Hudečková Tereza

 
 

6.hod

AJ

AJ2

(DisV)

změna

Maertin Jessica Jayne

 

V2.

0.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

 

1.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

 

2.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

 

3.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

 

4.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

 

5.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

 

6.hod

ODV

OVGh

 

spojí

Novotná Jitka

(Gh)

V3.

1.hod

CJL

 

(DisV)

změna

Hyžďálová Hana

 
 

2.hod

MAT

   

odpadá

 

(Ma)

 

3.hod

TEV

   

odpadá

 

(Pz)

 

4.hod

TEV

   

odpadá

 

(Pz)

 

5.hod

CHE

 

(DisV)

změna

Jarešová Gabriela

 
 

6.hod

AJ

   

přesun >>

 

na 17.1. (Po) 5.hod

V4.

3.hod

PSY

 

(123)

přesun <<

Hyžďálová Hana

z 20.1. (Čt) 5.hod

 

5.hod

SAJ

 

(123)

přesun <<

Šenkyříková Tamara

z 20.1. (Čt) 7.hod

 

7.hod

SMA

SMA

 

přesun >>

 

na 12.1. 0.hod

 

8.hod

SMA

SMA

 

přesun >>

 

na 13.1. 0.hod

D2.A

7.hod

SMA

SMA

 

přesun >>

 

na 12.1. 0.hod

 

8.hod

SMA

SMA

 

přesun >>

 

na 13.1. 0.hod

 

Zpracováno v systému Bakaláři