Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Studijní obory

Nástavbové obory

Učební obory

Výsledkové listiny jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí můžete potřebovat prohlížeč Adobe Reader.

Upozornění

Zápisový lístek je možné:

  • odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
  • anebo poslat poštou na adresu školy – rozhoduje razítko s datem podání.

Zápisové lístky do učebních oborů můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků do 6. května 2022.

Zápisové lístky do studijních oborů můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků do 13. května 2022.

V nástavbových oborech obdržíte osobně nebo poštou návratku, kterou můžete odevzdávat do 13. května 2022.