Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Studijní obory

Učební obory

Nástavbové obory

Výsledkové listiny jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí můžete potřebovat prohlížeč Adobe Reader.

Upozornění

Zápisový lístek je možné:

  • odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
  • anebo poslat poštou na adresu školy – rozhoduje razítko s datem podání.

Zápisové lístky do studijních i učebních oborů můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků do 2. června 2021.

U denního i dálkového nástavbového studia se neodevzdává zápisový lístek, ale přijatým studentům budeme posílat návratku. Tuto návratku, prosím, odevzdejte na sekretariát školy (popř. pošlete poštou).