Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Studijní obory

Nástavbové obory

Učební obory

Výsledkové listiny jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí můžete potřebovat prohlížeč Adobe Reader.

Zápisový lístek

Zápisový lístek je možné:

  • odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
  • anebo poslat poštou na adresu školy – rozhoduje razítko s datem podání.

Zápisové lístky do studijních oborů můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků do 16. května 2023.

Zápisové lístky do učebních oborů můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků do 9. května 2023.

V nástavbových oborech obdržíte osobně nebo poštou návratku, kterou můžete odevzdávat do 16. května 2023.

Nepřijatí uchazeči

Pokud nejste přijati, počkejte, prosím, na písemné rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí, které Vám přijde poštou.

V dopisu najdete i formulář odvolání, to je možné podat do 3 pracovních dnů po Vašem převzetí dopisu.

Kritéria přijímacího řízení