Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Do vyhledávače zadávejte číslo, které jste dostali na pozvánce k přijímacímu řízení od naší školy (2. strana dopisu) a nikoliv Evidenční číslo přihlášky (3. strana dopisu). Správné číslo pro obory Hotelnictví, Vizážista a Kosmetické služby začíná číslem 500. Obory Podnikání mají čísla od 800 nebo 900.

Studijní obory

Hotelnictví – pořadí uchazečů
Hotelnictví – seznam přijatých uchazečů
Kosmetické služby – pořadí uchazečů
Kosmetické služby – seznam přijatých uchazečů
Vizážista – pořadí uchazečů
Vizážista – seznam přijatých uchazečů

Podnikání (denní forma) – pořadí uchazečů
Podnikání (denní forma) – seznam přijatých uchazečů
Podnikání (dálková forma) – pořadí uchazečů
Podnikání (dálková forma) – seznam přijatých uchazečů

Výsledkové listiny jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí můžete potřebovat prohlížeč Adobe Reader.

Upozornění

Zápisový lístek (pro učební a studijní obory), návratku (pro obor Podnikání) nebo odvolání proti nepřijetí je možné:

  • odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 (1. poschodí, dveře č. 106),
Pondělí – čtvrtek 7:00 – 15:30 h
Pátek 7:00 – 14:00 h
  • anebo poslat poštou na adresu školy – rozhoduje razítko s datem podání.

Zápisový lístek je uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen doručit do školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů).