Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Výsledkové listiny jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí můžete potřebovat prohlížeč Adobe Reader.

Upozornění

Zápisový lístek je možné:

  • odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
  • anebo poslat poštou na adresu školy – rozhoduje razítko s datem podání.

Přesné datum doručení letos souvisí s datem přijímací zkoušky, i když do učebních oborů se přijímací zkouška nedělá.

Zápisové lístky do učebních oborů tak můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků 29. 4. 2020 až do dne v červnu 2020, který byl stanoven takto:

Termín přijímací zkoušky (někdy v červnu 2020 – stanoví MŠMT) + 8 dnů na vyhodnocení přijímací zkoušky + 5 dnů na odevzdání zápisového lístku.

Jinými slovy letos je termín, dokdy musí být odevzdané zápisové lístky, stejný pro učební i studijní obory.