Výsledky 1. kola přijímacího řízení


Do vyhledávače zadávejte číslo, které jste dostali na pozvánce k přijímacímu řízení od naší školy. Správné číslo pro obory Hotelnictví, Vizážista a Kosmetické služby začíná číslem 500. Obory Podnikání mají čísla od 800 nebo 900.

Studijní obory

Hotelnictví – pořadí uchazečů

Hotelnictví – seznam přijatých uchazečů

Kosmetické služby – pořadí uchazečů

Kosmetické služby – seznam přijatých uchazečů

Vizážista – pořadí uchazečů

Vizážista – seznam přijatých uchazečů

Nástavbové obory

Podnikání (denní forma) – pořadí uchazečů

Podnikání (denní forma) – seznam přijatých uchazečů

Podnikání (dálková forma) – pořadí uchazečů

Podnikání (dálková forma) – seznam přijatých uchazečů

Cukrář – pořadí uchazečů

Cukrář – seznam přijatých uchazečů

Číšník – pořadí uchazečů

Číšník – seznam přijatých uchazečů

Kuchař – číšník – pořadí uchazečů

Kuchař – číšník – seznam přijatých uchazečů

Kuchař – pořadí uchazečů

Kuchař – seznam přijatých uchazečů

Kadeřník – pořadí uchazečů

Kadeřník – seznam přijatých uchazečů

Prodavač – pořadí uchazečů

Prodavač – seznam přijatých uchazečů

Výsledkové listiny jsou uloženy v PDF souborech, k jejichž prohlédnutí můžete potřebovat prohlížeč Adobe Reader.

Upozornění

Zápisový lístek je možné:

  • odevzdat osobně na sekretariátě školy SŠGS, Přerov, Šířava 7 v době od 8:00 do 14:00 hodin.
  • anebo poslat poštou na adresu školy – rozhoduje razítko s datem podání.

Zápisové lístky do studijních i učebních oborů můžete odevzdávat od vyhlášení výsledků do 23. června 2020. Tento termín byl stanoven takto:

Termín přijímací zkoušky (8. června 2020) + 8 dnů na vyhodnocení přijímací zkoušky (16. června 2020) + 5 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku (23. června 2020).

Letos je termín, dokdy musí být odevzdané zápisové lístky, stejný pro učební i studijní obory.